Glossary overview

A

Artificial data

Dutch translation: Artificiële data/gegevens

Zie synthetische data

D

Decentralization

Dutch translation: Decentralisatie

Decentralisatie is de verschuiving van controle, planning en besluitvorming van een centrale, gezaghebbende entiteit (bv. individu, groep) naar een gedistribueerd netwerk.

In de context van de blockchain maakt decentralisatie de peer-to-peer-transactie van digitale activa mogelijk, gekoppeld aan het onomkeerbaar traceren van de informatie en de geschiedenis van transacties en eigendom van deze activa. In de context van het Metaversum is dit het idee dat het Metaversum niet zal worden gereguleerd of geleid door één enkel bedrijf, persoon of instantie.

Dit proces creëert voordelen zoals redundantie (d.w.z. het vermijden van een single point of failure), transparantie en garanties voor de betrouwbaarheid van gegevens door de bestanden te verspreiden over de vele knooppunten in het gedistribueerde computernetwerk.

Distributed ledger

Dutch translation: Gedistribueerde database

Een distributed ledger (gedistribueerde database) is een digitale database voor het consensueel delen en synchroniseren van data die verspreid zijn over meerdere locaties, geografische gebieden of organisaties.

Deze consensus maakt het mogelijk dat transactieregisters door meerdere deelnemers tegelijk kunnen worden geraadpleegd, geauthenticeerd en bijgewerkt op een onveranderlijke manier.

De meeste organisaties of bedrijven gebruiken momenteel een gecentraliseerde database die zich op een vaste locatie bevindt. In tegenstelling tot een traditioneel gecentraliseerde database, is er geen centrale autoriteit of tussenpersoon in een gedistribueerde database, waardoor de kwetsbaarheid van een single point of failure wordt vermeden.

Ondernemingen gebruiken gedistribueerde grootboektechnologie om
transacties of andere vormen van gegevensuitwisseling te verwerken, te valideren of te authenticeren. Doorgaans worden deze bestanden pas in het grootboek opgeslagen wanneer de betrokken partijen consensus hebben bereikt. Alle bestanden in het gedistribueerde grootboek krijgen dan een tijdstempel en een unieke cryptografische handtekening.

Wat is het verschil tussen blockchain en een gedistribueerde database?

Bockchain is een vorm van een gedistribueerde database. In tegenstelling tot blockchain hoeft een gedistribueerde database niet noodzakelijk een datastructuur in blokken te hebben.

Tangle is een ander voorbeeld van gedistribueerde database-technologie. Tangle is meer gericht op Internet of Things-toepassingen.

Application: cryptocurrency

H

Hacker

Iemand die zijn technische kennis van bugs of exploits gebruikt om in computersystemen in te breken en toegang te krijgen tot gegevens die anders niet voor hen beschikbaar zouden zijn.

Extra informatie:
Als men in de media spreekt over hackers gaat het meestal over 'Black Hat' hackers, ook wel crackers genoemd. Dit zijn personen (of groepen) die slechte bedoelingen hebben en hun kennis gebruiken om illegaal toegang tot een systeem of data te verkrijgen met de intentie deze informatie te stelen, te verkopen en/of openbaar te maken. Daar tegenover staan zogehete 'White Hat' hackers, ook wel 'Ethische hackers'. Dit zijn personen (of groepen) die werken om gegevens te beschermen tegen andere hackers door kwetsbaarheden in systemen te vinden die kunnen worden verholpen. 'White Hats' worden meestal ingehuurd door de eigenaar van het systeem en worden doorgaans betaald voor hun werk. Hun werk is niet illegaal omdat het wordt gedaan met toestemming van de systeemeigenaar.

M

Machine Learning (ML)

Dutch translation: Machinaal Leren

Een van de manieren om Machine Learning te omschrijven is het onderzoeksveld dat computers de mogelijkheid geeft om een taak te leren zonder hiervoor expliciet geprogrammeerd te worden. Een computer kan leren van data of door ervaring (zie ook 'Supervised Learning', 'Unsupervised Learning' en 'Reinforcement Learning'). Machine learning kan gebruikt worden om uit te leggen wat er gebeurt, om voorspellingen te maken of om suggesties te geven.

Metaverse

Dutch translation: Metaversum

Een metaversum is een persistente en immersieve gesimuleerde wereld die voornamelijk wordt ervaren door grote groepen gelijktijdige gebruikers die een sterk gevoel van wederzijdse aanwezigheid delen. Het kan volledig virtueel zijn of het kan bestaan uit lagen van virtuele inhoud die over de echte wereld heen liggen (d.w.z. een augmented metaversum).

Het combineert de componenten van mobiele apparaten, sociale media, virtuele en augmented realities, online gaming, blockchain en cryptocurrencies om een meeslepende en interactieve online virtuele ervaring te creëren.

Het doel is een gedeelde ruimte te creëren waar gebruikers als avatars kunnen wonen en interageren met verschillende mensen op verschillende fysieke locaties.De metaverse wil de kloof tussen fysiek en virtueel overbruggen door de continuïteit van identiteit, objecten, geschiedenis, betalingen en rechten in de virtuele wereld te ondersteunen.

N

Non-Fungible Token (NFT)

Dutch translation: /

Een non-fungible token is een digitaal blockchain-gebaseerd certificaat dat uniek is en waarvan het eigendom, de details en de metadata publiekelijk verifieerbaar zijn.

Deze cryptografische tokens vertegenwoordigen unieke items zoals kunst, muziek, sportkaarten en zelfs onroerend goed.

Non-fungible betekent dat een voorwerp niet kan worden vervangen door een identiek voorwerp en dus niet onderling verwisselbaar is. Bijvoorbeeld, een bitcoin is fungible - ruil er een voor een andere
bitcoin, en je hebt precies hetzelfde. Een unieke ruilkaart is echter
niet fungible. Als je die inruilt voor een andere kaart, heb je iets
heel anders.


R

Raw data

Dutch translation: Ruwe data

In de context van 'data mining' en data science zijn ruwe data de gegevens die doorgaans in grote volumes ongestructureerd van machines komen.

Ongestructureerde data zijn data die ongeordend zijn in bv. tabellen, waarvan de betekenis pas duidelijk wordt na een grondige analyse. De verwerking van deze gegevens is daarom moeilijk en kost veel tijd.

Ruwe data wordt gezien als het laagste niveau van zogenaamde 'datamaturiteit'. Om tot meer datamaturiteit te komen, moet de hoeveelheid data kleiner worden, onder meer door de data te structureren en ordenen (bv. door datawetenschappers of analisten).

S

Synthetic data

Dutch translation: Synthetische data/gegevens

Synthetische data zijn gegevens die kunstmatig zijn vervaardigd. Dit in tegenstelling tot reguliere data, die gegenereerd worden via gebeurtenissen in de echte wereld (bv. de registratie van gegevens via een smartwatch). Synthetische data worden algoritmisch gecreëerd en worden gebruikt als stand-in voor testdatasets van productie- of operationele gegevens, om wiskundige modellen te valideren en, in toenemende mate, om modellen voor machinaal leren te trainen.

De voordelen van het gebruik van synthetische data zijn onder andere het verminderen van beperkingen bij het gebruik van gevoelige of gereguleerde data (bv. in de gezondheidszorg) en het afstemmen van de databehoeften op bepaalde omstandigheden die niet kunnen worden verkregen met authentieke data.

Nadelen zijn onder meer inconsistenties wanneer wordt geprobeerd de complexiteit van de oorspronkelijke dataset te repliceren en het onvermogen om authentieke data volledig te vervangen, aangezien nauwkeurige authentieke data nog steeds nodig zijn om bruikbare synthetische voorbeelden van de informatie te produceren.

Application: Gezondheidszorg, financiële sector

Also in Belgium:
W

Web3

Dutch translation: /

Web3 is een verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met de volgende generatie van het internet die een gedecentraliseerde digitale infrastructuur is. De eerste versie van het internet die door het publiek kon worden gebruikt, het World Wide Web, wordt Web 1.0 genoemd. Web 2.0 is het tijdperk van het internet als platform (denk aan Google of Facebook). Web3 verwijst naar een gedecentraliseerd online ecosysteem gebaseerd op de blockchain. Platforms en apps gebouwd op Web3 zullen niet het eigendom zijn van een centrale poortwachter zoals in Web 2.0, maar eerder van gebruikers, die hun eigendomsbelang verdienen door te helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van deze diensten.

Application: NFT