Klankbordgroepen

Het Kenniscentrum laat zich voor een goede uitvoering van de opdracht en activiteiten bijstaan door stakeholders. Het Kenniscentrum doet hiervoor ofwel één-op-één consultatierondes of stelt hiervoor een klankbordgroep samen.

Een klankbordgroep heeft tot doel:

 • Monitoren, evalueren en verfijnen van thema’s waar het Kenniscentrum op inzet;

 • Het Kenniscentrum inhoudelijk te voeden in concrete dossiers;

 • Expertise in Vlaanderen met betrekking tot data en maatschappij in kaart te brengen;

 • Mogelijke samenwerkingen en synergieën met belanghebbenden in een vroege fase van dossiers te identificeren en op touw te zetten.

Gezien de brede waaier van activiteiten werkt het Kenniscentrum Data & Maatschappij met ‘dossierspecifieke’ klankbordgroepen.

Op dit moment zijn onderstaande klankbordgroepen betrokken bij de activiteiten van het Kenniscentrum. Wil je mee deel uitmaken van één van deze klankbordgroepen? Contacteer ons met je aanvraag!

Beleidsmonitor AI

(Eén-op-één consultatieronde)


Mediatools voor berichtgeving AI en data

(Eén-op-één consultatieronde)


Opleiding Data & Maatschappij

 • Arents Hans (Digitaal Vlaanderen)

 • Hoedemaekers Jelle (Agoria)

 • Somers Dieter (Voka)

 • Folens Tomas (Hogeschool VIVES Kortrijk)

 • Vercauteren Matthias (Mauricon)

 • De Marez Veerle (VIVES/Brugge Business School)

 • Musschoot Iris (VAIA)

 • van den Broeke Thomas (ScienceWorks)


Bevoegdheidsverdeling

(Eén-op-één consultatieronde)


Legal design workshop

(Jonne vult aan)


Het project ‘amai!’

 • Arents Hans (Agentschap Informatie Vlaanderen)

 • Bollen Ria (Vlaamse Hogescholen Raad)

 • Borremans Isabelle (Vlaia)

 • Bulthreys Jo (VLAIO)

 • Cardon Ellen (VLAIO)

 • De Moor Bart (ESAT KU Leuven)

 • De Boever Patrick (UAntwerpen)

 • Demey Sabine (imec)

 • Geerts Aurora (VLIR)

 • Somers Dieter (VOKA)

 • Van de Velde Claire (UGent)

 • Van Gorp Celien (VMM)

 • Vanderhoven Ellen (Departement Onderwijs)

 • Vanoudheusden Michiel (KU Leuven)

 • Verstraete Natalie (Departement Onderwijs)


Disclaimer

Het Kenniscentrum streeft ernaar alle belanghebbenden te ondersteunen, met als voorwaarde dat het werk dat het Kenniscentrum levert herbruikbaar is voor sectoren en beleidsdomeinen. Vragen met mogelijke beleidsgerelateerde consequenties worden voor behandeling gemeld aan de subsidiërende overheid.

De juridische informatie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij kan niet beschouwd worden als individueel juridisch advies. Deze informatie kan het advies door een juridisch expert niet vervangen. Hoewel het Kenniscentrum ernaar streeft om documenten correct en accuraat op te stellen, is het mogelijk dat de daarin vervatte positie niet toepasbaar is op een specifieke situatie; niet volledig, juist of actueel is; of niet overeenkomt met de positie die een rechtbank of toezichthoudende autoriteit zou kunnen innemen. Het Kenniscentrum draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften door een organisatie.