NEWS

Kenniscentrum werkt aan toolbox voor techjournalisten

17.05.2021

Tech journalism of techjournalistiek is een vak apart. Maar doordat technologische innovatie, data en artificiële intelligentie in steeds meer domeinen van onze levens ingang vinden, blijft ook de berichtgeving over deze evoluties niet langer beperkt tot gespecialiseerde magazines en (website)pagina’s van kranten die aan technologie zijn gewijd.

Journalisten met heel verschillende specialisaties komen met deze onderwerpen in aanraking en staan voor de uitdagende taak om zich snel wegwijs te maken in het onderwerp en het in die mate te beheersen dat zij in staat zijn hun lezers te kunnen informeren. Daar wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij bij helpen door een aantal tools aan te bieden die journalisten helpen bij deze opdracht.

Specifiek zullen we in 2021 volgende ondersteunende tools uitwerken voor journalisten:

  • Een overzicht van AI-professionals met expertise en contactgegevens. Een aantal usual suspects halen regelmatig de media als het gaat over AI. Zij doen dat graag en goed, maar AI een uitgestrekt veld met vele specialisaties en toepassingsdomeinen. In Vlaanderen alleen zijn duizenden mensen professioneel bezig met AI. Het Kenniscentrum stelt als doel om dit landschap in kaart te brengen en kennis en expertise van deze gezichten te ontsluiten met journalisten. We mikken hierbij niet op volledigheid, maar wel op bereidwilligheid van AI-professionals om de pers te helpen bij de techberichtgeving.

  • Glossarium. Er circuleert behoorlijk wat jargon in de techjournalistiek. Dat krijg je niet zomaar onder de knie, maar een handig overzicht van termen, en hun betekenis helpt zeker om de berichtgeving te ondersteunen. Het Kenniscentrum werkt aan een volledig en tegelijk toegankelijk overzicht van termen en begrippen om dat mogelijk te maken en legt ook een lokale link met voorbeelden uit onze eigen regio.

  • AI-tools voor journalisten. Er zijn heel wat technologische instrumenten die journalisten ook kunnen helpen bij het eigenlijke journalistieke werk. Denk aan tools die journalisten kunnen ondersteunen bij het analyseren van documenten, technologie die audiofragmenten zoals interviews automatisch om kan zetten naar tekst of AI-software die handig kan zijn voor undercoveropdrachten.

Deze tools zijn het resultaat van een verkenningstraject dat het Kenniscentrum Data & Maatschappij dit voorjaar aflegde. We gingen in gesprek met techjournalisten en andere mediaprofessionals die werken rond technologische innovatie. Doel was om te begrijpen op welke manier we vanuit het Kenniscentrum best ondersteuning kunnen bieden aan mediaprofessionals.

Op 30 september stellen we de toolbox voor aan journalisten, in een workshop in samenwerking met de VVJ. In de workshop laten we ook anderen aan het woord. Meer info over deze workshop en de inschrijvingsmodule volgen binnenkort.

Met dank aan alle experts en journalisten die we in het voortraject al hebben gesproken over deze opdracht en die ons hielpen met de uitwerking van: Thomas Smolders (podcast Computer Club), Fredo De Smet (VRT), Lucas Wuyts (HLN/VTM) en Kenneth Dée (VTM).

Wil je betrokken zijn bij de verdere uitwerking van deze toolbox? Contacteer ons op info@data-en-maatschappij.ai

[picture credit: still uit 'His Girl Friday']

Auteurs:

Auteurs:

Pieter Duysburgh