blog

Wat kan je dit najaar van het Kenniscentrum Data & Maatschappij verwachten?

08.09.2023

De zomer zit er op, ook al doet de hete indian summer het tegendeel vermoeden! Wat staat er zo op ons najaarsprogramma? Wat mag jij van ons verwachten?

Een onvolledig overzicht (we kunnen nog niet alles verklappen...).

Events

Wat organiseren we zelf?

 • Ons lerend netwerk 'AI en ethiek in de praktijk' komt twee maal samen dit najaar. In oktober (10/10) gaat het over de educatieve noden van professionals die werken rond ethiek in organisatie; in december (12/12) zoomen we in op social sustainability (samen met sustAIn.brussels).

 • Jaarevent 12/12: We bundelen de krachten met de VVSG en het SPECTRE project om je alles bij te brengen over data en AI in de publieke ruimte, in slimme steden… Wat vinden burgers daarvan en hoe gaan we het debat hierrond aan?

 • We volgen de ontwikkelingen rond de AI act verder op de voet. Van zodra die een laatste fase in gaat, mag je een Data-Date van ons verwachten.

Waar kom je ons tegen?


Publicaties

 • Onze populaire brAInfood-reeks gaat verder. Verwacht je dit najaar nog aan brAInfoods over SOLID, het Instagram-algoritme, werkbaar werk en foundation models.

 • Onze beleidsmonitor publiceert voortdurend updates over opvallend of inspirerend AI- en datagedreven beleid van over de hele wereld. Zo analyseerden we net een beslissing van het Amerikaanse Copyright Office over auteursrecht voor een strip met AI-gegenereerde afbeeldingen.

 • We werken aan visienota’s op vlak van werkbaar werk en AI-beleid in Vlaanderen. Ook die zie je dit jaar of begin volgend jaar verschijnen.

Tools

 • Onze digitale-inclusietool is helemaal herwerkt, in samenwerking met Mediawijs en DiAX. Wanneer die precies beschikbaar is kunnen we nog niet zeggen, maar hou onze nieuwsbrief in de gaten!

 • In november verschijnen er praktische draaiboeken die je stap voor stap helpen om in je organisatie een dialoog te voeren over AI- en datagedreven innovaties op de werkvloer en hun impact op de werkprocessen en -cultuur.

Initiatieven

 • Het amai!-initiatief levert ook dit jaar weer maatschappelijk relevante AI-projecten op. Wil je graag mee beslissen welke projecten dat worden? Neem dan over enkele weken deel aan de publieksstemming. Of stel je tot 11 september kandidaat voor de burgerjury.

 • Je komt amai! dit najaar trouwens ook op meerdere plaatsen tegen, zoals op de Dag van de Wetenschap (26/11).

 • In november eindigt het ESF BOOT project, waarin we maakbedrijven begeleiden bij de implementatie van operator ondersteunende technologie (denk aan lichtprojectiesystemen, digitale werkinstructies en cobots). Eén van de resultaten van het project is een scan die nagaat hoe klaar je bent om deze technologie in te zetten in je organisatie.

Auteur

Auteur

Pieter Duysburgh

Contact

Operationele leiding Kenniscentrum Data & Maatschappij