WORKSHOP

Workshop ‘Mensgerichte AI’ samen met de amai!-projecten

11.03.2022

Dinsdag 8 maart organiseerde amai! een workshop ‘Mensgerichte AI’ waarin de 4 amai!-projecten op een interactieve manier nadachten over de ethische en maatschappelijke implicaties bij de ontwikkeling van hun (AI-)toepassingen.

De verschillende groepjes gingen elk aan de slag met een tool om na te denken over mogelijke ethische, juridische en maatschappelijke aandachtspunten en opportuniteiten voor hun AI-technologie. De tools brengen enkele aandachtspunten en opportuniteiten aan het licht, waaraan anders niet altijd wordt gedacht in het ontwerpproces van de AI-technologie. Voor de aandachtspunten werd ook gekeken naar mogelijke actiepunten binnen het project, zodat ieder project actief kan werken aan een oplossing voor de geïdentificeerde aandachtspunten.

Aan het einde van de workshop gaven de deelnemers aan dat de tools je op een originele en toegankelijke manier doen stilstaan bij de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI-technologie. De tools brengen zaken die anders onder de radar zouden blijven aan het licht, waardoor je later in de ontwikkelingsfase van de AI-technologie niet voor verrassingen komt te staan.

Tools & kaartensets

Ben je benieuwd welke tools werden gebruikt tijdens de workshop? Het Kenniscentrum selecteerde de volgende tools:

  • The Tarot Cards of Tech, een kaartenset om op een laagdrempelige en informele manier een impact assessment van je technologie op de maatschappij te houden.

  • The Digital Ethics Compass, een tool die onder meer bestaat uit een workshopformaat en een kaartenset. De kaartenset helpt je om de juiste ethische vragen te stellen om zo de meest voorkomende ontwerpfouten te voorkomen. Het licht ook enkele belangrijke ontwerpprincipes voor de ethische ontwikkeling van digitale producten toe.

  • The Product Impact Tool, een tool die ethische reflectie stimuleert en (her)ontwerp van producten beoogt qua gebruiksvriendelijkheid, acceptatie of gedragsverandering.

  • The Ethical Explorer Pack, een tool die onder meer een kaartenset (Tech-Risk-Zones) bevat die duiden op mogelijke risico’s van de technologie, zoals bias of surveillance. De kaartenset helpt je die risico’s voor jouw product of organisatie te onderzoeken.

Zelf een tool gebruiken?

Wil je zelf aan de slag met een tool, kijk dan zeker naar dit overzicht van ethische tools.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij en Scivil, het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science, willen met amai! burgers en experts samen AI-oplossingen laten uitwerken voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Meer informatie over amai! vind je op amai.vlaanderen.