Tool

Ethics framework van Machine Intelligence Garage

Het Ethics framework van Machine Intelligence Garage bestaat uit zeven principes met elk een set vragen die kunnen leiden tot een beter begrip van hoe je moet omgaan met ethiek in je design.

De Machine Intelligence Garage is onderdeel van Digital Catapult. Het doel van dit programma is om start-ups te helpen door toegang tot computation power en kennis van zaken te geven. Deze toegang moet zorgen dat deze start-ups in een ontwikkelingsstroomversnelling raken.

Wat je wil weten voor je verder leest:

 • Doelgroep: startende ondernemingen
 • Procesfase: ontwerp, ontwikkeling
 • Systeemonderdeel: datagebruik en -verwerking, gehele toepassing, gebruikers, context van AI-systeem
 • Prijsindicatie: vrij beschikbaar

Methode

Elk van de zeven principes is kort omschreven in het framework. Verder heeft het framework ook vragen ontwikkeld die je kan volgen zodat je de principes voldoende in acht neemt tijdens het ontwerp van je AI.

De zeven principes zijn:

1. Wees duidelijk over de voordelen van je product of dienst.

2. Ken en manage je risico’s

3. Ga verantwoordelijk om met je data

4. Wees betrouwbaar

5. Sta in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

6. Wees transparant en begrijpelijk in je communicatie

7. Hou je zakenplan in acht

Dit zijn niet expliciet ethische principes maar ze kunnen bijdragen tot een meer ethisch AI-systeem.

Resultaat

Dit framework geeft je een goed startpunt om een doordacht ethisch AI-systeem te maken. Om precies te zijn is dit meer een denkoefening over je product. Het is mogelijk om deze oefening meerdere keren te doen en het te documenteren, zodat je kan aantonen hoe er rekening is gehouden met verschillende ethische principes.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
 • diversiteit
 • Diversity, Non-discrimination & Fairness
 • gelijkheid
 • Technical robustness & Safety
 • inclusie
 • Accountability
 • vertrouwen
 • risico's

Link

Ethics framework van Machine Intelligence Garage

https://www.migarage.ai/ethics-framework/

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappeli jke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.