Lezing

Lezing: Het gebruik van persoonsgegevens in AI onderzoek

Inhoud

De sprekers zullen de basisbegrippen en concepten van de General Data Protection Regulation (GDPR) in een AI-context introduceren en aanvullen met een aantal nuttige tips en tricks. Vragen die aan bod zullen komen zijn: wanneer is data 'persoonlijk'? Wanneer moet je een DPIA uitvoeren met betrekking tot AI-systemen? Waarom hebben sommige organisaties een DPO en wanneer moet je contact opnemen met je DPO? Verder zullen ze, afhankelijk van de doelgroep, ook kort ingaan op de Ethical Guidelines for Trustworthy AI en de zeven belangrijkste vereisten. De ontwikkeling, de inzet en het gebruik van AI-systemen moeten aan deze eisen voldoen om als Betrouwbare AI te worden beschouwd, waarbij privacy en databestuur er één van is.

Tijd en kosten

Ter voorbereiding van het seminar kan j de privacyrichtlijnen/-beleidsregels raadplegen die in je organisatie van toepassing zijn. Het seminarie duurt een uur.