Vorming

Vorming: Ethiek op bedrijfsniveau

Inhoud

Voor GAFA (i.e. Google, Apple, Facebook en Amazon) wordt het steeds belangrijker om een ethische code te ontwikkelen: hun ingenieurs en ontwikkelaars verlaten namelijk de bedrijven of weigeren aan projecten te werken die niet stroken met hun (ethische) principes. Een paar van die medewerkers startten het Center for Humane Technology, een organisatie die humane technologie voor het algemene welzijn en de democratie ontwikkelt. De trend waarbij zeldzame profielen hun werkgever verlaten omwille van ethische bezwaren zet zich voort. Om de veel gezochte profielen te houden, zullen bedrijven zich op dit vlak moeten onderscheiden van andere werkgevers.

In deze vorming bekijken we hoe je ethisch en verantwoord kan ondernemen op bedrijfsniveau en welke acties je hiervoor best onderneemt.

Leerdoel(en) van de cursus

  • Inzicht verwerven in hoe je als bedrijf ethiek kan implementeren in de dagelijkse werking;

  • Experimenteren met enkele brainstormmethodieken en tools die ethiek proberen te operationaliseren.

Wat we doen

Een medewerker van het Kenniscentrum Data & Maatschappij begeleidt jou en je team in de opmaak van een ethics road map voor jouw organisatie. Bij een ethics road map vertrek je van de waarden van je organisatie en werk je een stappenplan uit voor de ontwikkeling van technologieën, inclusief timing, stakeholders die betrokken moeten worden en je geeft ook aan waar ethische checks of evaluatiemomenten noodzakelijk zijn. Deze cursus is daarom eerder interactief, waarin de medewerker jou en je team zal begeleiden in brainstorm- en discussiemomenten.

Tijd en kosten

Cursus van 3 uur, met mogelijkheid voor uitbreiding waarin deelnemers enkele methodieken en tools uittesten in de praktijk.