Workshop

Workshop: AI en de arbeidsmarkt: digitale transformatie en werknemers

Inhoud

Vraag aan een vakbond of een werknemer wat die van AI vindt en de kans is groot dat snel bezorgdheden naar boven komen. Zullen AI-systemen onze jobs overnemen? Zal ons werk grondig veranderen door deze innovaties? In deze workshop gaan we dieper in op de impact die AI en automatisering hebben op de werkgelegenheid en de rechten van werknemers. Hierna zoomen we in op de uitdagingen waar een bedrijf of organisatie voor komt te staan bij AI en automatisering en hoe je van zo’n proces van digitale transformatie een succes maakt.

Leerdoel(en) van de cursus

Inzicht in de uitdagingen met betrekking tot werknemers die kunnen ontstaan bij de introductie van AI en digitale innovatie in een bedrijf of organisatie én hoe hiermee om te gaan.

Wat we doen

Een medewerker van het Kenniscentrum Data & Maatschappij denkt met jou en je team na over mogelijke uitdagingen om met AI aan de slag te gaan. In groep wordt vervolgens aan de hand van een aantal methodieken nagedacht over mogelijke strategieën om de digitale (AI-)transformatie goed te laten verlopen. Op welke medewerkers heeft het AI-systeem impact en wat zijn de te anticiperen effecten? Op welke manier kan het bedrijf of de organisatie hiermee omgaan en hoe kom je tot gedragen innovatie waarbij ook werknemers centraal staan?

Tijd en kosten

Workshop van twee uur, met mogelijkheid voor uitbreiding naar gelang het exacte doel en de doelgroep van de cursus. Best sluiten bij de workshop diverse profielen aan die op de werkvloer rechtstreeks of onrechtstreeks in contact (zullen) komen met een AI-systeem.