Workshop

Workshop: Grenzen tegenover AI verkennen

Probleem

Je wil met een breed publiek, dat weinig tot geen kennis heeft over AI, aftoetsen waar hun grenzen liggen met betrekking tot het gebruik en de implementatie van AI in hun leefomgeving. Je bent op zoek naar een gespreksstarter over de toepassingsmogelijkheden van AI binnen de maatschappij.

Outcome van de workshop

  • Je weet waar AI kan toegepast worden en waar liever niet in diverse omgevingen (op het werk, op straat, thuis, in een ziekenhuis en in de klas).

  • Je hebt een idee van de barrières die personen ervaren bij de implementatie van AI-systemen.

Wat we doen

Een medewerker van het Kenniscentrum Data & Maatschappij begeleidt jou en je organisatie of je organisatie en haar doelpubliek in een discussie over de grenzen van AI. Het Kenniscentrum ontwikkelde een aantal posters met daarop telkens een specifieke omgeving afgebeeld (klas, straat, thuis, werk en ziekenhuis). De posters dienen als leidraad voor de discussie rond de vraag: ‘Waar mag AI voor jou wel of niet toegepast worden?’.

Tijd en kosten

Workshop van een uur waarbij louter leden van je organisatie aanwezig zijn (bijvoorbeeld rond de vraag 'In je huidige werkomgeving, waar kan AI wel (of niet) toegepast worden?’), of je in interactie gaat met het doelpubliek van je organisatie (bijvoorbeeld rond de vraag 'In een onderwijscontext, waar mag voor jou AI wel (of niet) toegepast worden?’).

Links

Posters Hoe artificieel intelligent mag jouw omgeving worden? (huis, werk, klas, straat)

Posters Hoe artificieel intelligent mag jouw omgeving worden? (ziekenhuis)

Basisposter Wat is artificiële intelligentie?