Workshop

Workshop: Human-centered Explainable AI

Probleem

Er wordt van AI-systemen verwacht dat deze transparant en uitlegbaar zijn. Er is veel onderzoek naar hoe je dat doet, maar toepassen in de praktijk is nog een ander verhaal. Ook is het ingewikkeld om een systeem op de juiste manier uit te leggen aan verschillende actoren met verschillende verwachtingen van het systeem. Hoe zorg je ervoor dat je je systeem niet alleen uitlegt, maar ook dat alle gebruikers het systeem genoeg begrijpen om het te vertrouwen en er iets mee te kunnen in hun gebruiksomgeving?

Outcome van de workshop

  • Gezamenlijke reflectie op de impact en noden van verschillende actoren en hoe hierop in te spelen;
  • 3 uitgewerkte ideeën om de toepassing uitlegbaar te maken voor de actoren.

Wat we doen

Een medewerker van het Kenniscentrum begeleidt jou en je team om het gesprek aan te gaan over de toepassing die jullie ontwikkelen, wie daar een rol bij spelen en hoe de uitlegbaarheid kan worden ingebouwd. Voor de beste inzichten raden we aan om zoveel mogelijk van de disciplines die aan het product werken te betrekken in deze workshop, zodat jullie gezamenlijk een visie kunnen creëren over de uitlegbaarheid van de toepassing.

Tijd en kosten

In twee workshops van tezamen 5 uur doorlopen we de toepassing, de actoren, de impact en werken we aan de ideeën voor verbeterde uitlegbaarheid.

“Een openbarende sessie, voornamelijk het gebruik van de kaarten begeleidt de deelnemers op een samenhangende manier om hen te helpen bij het vormen van verschillende concepten.”
workshop deelnemer
September 2021