Workshop

Workshop: Toegankelijkheid van je dienst evalueren

Probleem

Je ontwikkelt een toepassing voor de overheid of een organisatie die toegankelijkheid centraal stelt maar je weet niet of je toepassing toegankelijk is voor kwetsbare groepen. Je opdrachtgever wil dat je hierover rapporteert en aantoont dat je hiermee rekening houdt.

Outcome van de workshop

  • Een overzicht van te nemen stappen tijdens de ontwikkeling en implementatie van je toepassing die specifiek rekening houden met data- en/of mediageletterdheidsuitdagingen en hoe inclusie te bevorderen;
  • Een beknopt rapport van deze oefening.

Wat we doen

Een medewerker van het Kenniscentrum Data & Maatschappij neemt jou en je team mee door je toepassing en toetst ze aan persona die kampen met een inclusie, data- of mediageletterdheidsuitdaging. Het is mogelijk om deze persona op een doelgroep af te stemmen of hier breed in te gaan. Deze workshop is gebaseerd op het digital inclusion card game van het Kenniscentrum Data & Maatschappij. In deze teaser video leer je het digital inclusion card game beter kennen: teaser video digital inclusion card game

Tijd en kosten

Workshop van twee uur met (1) iemand van je team die de doelgroep kent en (2) degene die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van je toepassing in een bestaande dienst, app of website.

Links

Digital inclusion card game
Teaser video digital inclusion card game