Beleidsmonitor

Vlaamse Regering Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie

Het beleidsplan omvat de globale visie van de Vlaamse regering op vlak van AI waarmee er een bijkomende impuls moet gegeven worden aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van artificiële intelligentie in het bijzonder. Het plan bevat ook een jaarlijkse investering van 32 miljoen euro.

Wat: Beleidsplan

Impactniveau: 3

Het beleidsplan werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 22 maart 2019 en kent ook investeringen toe om het beleid uit te voeren. Van de overheidsinstanties wordt verwacht dat zij hun activiteiten plannen op basis van deze strategie.

Het document

Samenvatting:

Het beleidsplan bestaat uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken.

 1. Het versterken van top AI-strategisch basisonderzoek in Vlaanderen

  Het is de bedoeling dat Vlaamse kennisinstellingen, universiteiten en strategische onderzoekscentra 12 miljoen euro per jaar aan financiering ontvangen. Onder dit luik moet het AI-onderzoeksprogramma gerealiseerd worden. Het programma steunt op vier pijlers:

  AI-gedreven data science


  Veel industriële processen en systemen in de samenleving stellen complexe randvoorwaarden aan het nemen van beslissingen. Deze eerste onderzoekspijler, met als ondertitel 'Making Data Science Hybrid, Automated, Trusted and Actionable', richt zich op het maken van automatische analyses van beschikbare data, bestaande voorkennis en gegevens in acht nemen en het genereren van nieuwe kennis door middel van machine learning. En dit alles rekening houdend met de eisen op het gebied van veiligheid, ethiek en privacy.

  AI in the edge

  Deze onderzoekspijler moet leiden tot toepassingsgerichte gevallen die ver vooruitlopen op de stand van de techniek voor gedistribueerde en hiërarchische AI-systemen, geavanceerde signaalverwerking en leeralgoritmen voor het extraheren van bruikbare informatie uit de edge.

  Multi-Actor collaboratieve AI

  In multi-actor systemen interageren verschillende computers met elkaar. Zij nemen elk autonome beslissingen. Het is van fundamenteel belang dat geen van de computers het hele systeem kent, noch directe controle heeft over de andere computers. Dit is interessant voor zelfrijdende auto's die zich aanpassen aan het gedrag van mensen en andere autonome voertuigen. Of voor privacy-gevoelige systemen waarbij één actor niet al zijn gegevens aan de andere actoren bekend kan maken. Het onderzoek richt zich op het aanpassingsvermogen, de robuustheid, de beheersbaarheid en de randvoorwaarden voor het goed functioneren van multi-actor systemen.

  Human-like AI
  Deze onderzoekspijler focust op het ontwerpen van AI-systemen die zo natuurlijk mogelijk communiceren en interageren met mensen, onder andere via het gebruik van gesproken en geschreven taal of beeldherkenning.

  Meer informatie met recente updates over het Vlaamse AI-onderzoeksprogramma vind je hier.

 2. Implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven

  Vlaamse bedrijven en andere actoren krijgen 15 miljoen euro per jaar om de digitalisering van processen en de implementatie van AI te optimaliseren. De bedoeling van dit luik is om zoveel mogelijk bedrijven te sensibiliseren, te informeren eb te adviseren over de mogelijkheden van AI. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen ziet toe op het implementatieluik.
  Meer informatie over dit luik vind je op de website digitaletoekomst.be.

 3. Flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

  Dit luik omvat ondersteunende activiteiten op vlak van ethiek, educatie en opleiding. Een onderdeel van het luik bevat de oprichting van het kenniscentrum over AI (Kenniscentrum Data & Maatschappij ) dat zich focust op de ethische, maatschappelijke en juridische met ethische vraagstukken op het gebied van AI en data-toepassingen.

  Het tweede onderdeel bevat de oprichting van de Vlaamse AI-academie. De academie moet de Vlaamse beroepsbevolking voorbereiden op en ondersteunen bij de veranderingen die AI in hun beroep teweeg zal brengen.

  Het budget voor beide initiatieven bedraagt 5 miljoen euro per jaar.