brAInfood

brAInfood: Hoe kan je werkbaar werk waarborgen bij AI op de werkvloer?

Datum van publicatie: december 2023 /

AI-innovaties op de werkvloer kunnen een enorme impact hebben op werkbaarheidsindicatoren (zoals werkstress, motivatie en welbevinden) en risico-indicatoren (zoals werkdruk, taakvariatie en autonomie). Door werknemers te betrekken in innovatietrajecten wordt er niet enkel rekening gehouden met de technologische vernieuwing, maar ook de sociale en organisatorische vernieuwing die ermee gepaard gaat. AI-innovatietrajecten zullen zo vlotter verlopen doordat de mogelijke impact ervan en de voorwaarden voor een succesvolle adoptie duidelijk zijn.

Op welke manier werknemers best betrokken worden hangt steeds sterk af van het type AI-technologie, maar ook van de arbeids- en bedrijfscontext waarin de technologie zal geïmplementeerd worden. Die afweging en analyse moeten werkgevers doordacht maken om een succesvol innovatietraject uit te rollen.

Wil je meer weten over werknemersbetrokkenheid bij AI-innovaties, dan raden we je de visiepaper ‘Werknemers betrekken zorgt voor betere adoptie van AI-innovaties op de werkvloer, en voor werkbaarder werk.’ van het Kenniscentrum Data & Maatschappij (publicatiedatum december 2023, is weldra beschikbar) aan.

In deze brAInfood kan je lezen over:

  • AI-technologieën op de werkvloer
  • Aandachtspunten bij AI op het werk
  • Participatievormen van werknemersbetrokkenheid

Met brAInfood wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij op een toegankelijke manier hapklare informatie over artificiële intelligentie meegeven. brAInfood is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.

Cover photo door FORTYTWO via Unsplash

Zie ook: