Tool

Maak je eigen Datawalk!


Met deze handleiding en kaartenset wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij je in staat stellen om zelf een Datawalk op maat van jouw doelstellingen, doelgroep en omgeving uit te werken.

De datawalks in het kort

Een Datawalk is een gegidste wandeling met een focus op ‘data’. In 2021 en 2022 zetten het Kenniscentrum Data & Maatschappij, het onderzoekscentrum imec-SMIT, VUB en het burgerwetenschapsproject amai! meerdere Datawalks op touw. De methodiek werd ontwikkeld door Alison Powell en verder ingezet in onder meer het SPECTRE-project.

De Datawalk-methode kan voor meerdere doelen ingezet worden. Om de aanpak bekender te maken en meer mensen in contact te brengen met het concept van Datawalks, heeft het Kenniscentrum Data & Maatschappij deze handleiding en kaartenset ontwikkeld. Zo kunnen geïnteresseerden zélf een Datawalk uitwerken, organiseren en begeleiden.


Voor wie is deze handleiding?

Deze tool is bedoeld voor iedereen die een Datawalk wil uitwerken in de 'slimme' stad of gemeente, zoals:

  • medewerkers van (stads)diensten gericht op participatie,
  • projectmanagers van smart cities,
  • ‘data protection officers’(DPO’s) van de stad of gemeente,
  • middenveldsorganisaties die praktijkgericht willen leren over dataverzameling in de stad

… en vele anderen.

Lees hier meer over de ervaringen van Provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen met de Datawalk.

Wat kan je vinden in deze tool?

De tool bestaat uit een handleiding, een kaartenset en een template waarmee je je eigen Datawalk kan voorbereiden.

De handleiding is als volgt opgebouwd:

  • in het eerste deel gaan we dieper in op wat een Datawalk is en waarvoor je Datawalks kan inzetten.
  • In het tweede deel overlopen we de stappen waarmee je zelf een datawalk kan uitwerken,
  • om je dan in het derde deel tips te geven voor de effectieve uitvoering van de Datawalk.
  • In deel vier gaan we in op de aantal hulpmiddelen voor het maken van een Datawalk: de databronnen-kaartenset en een infofiche over persoonsgegevens in smart cities.
  • De bronnen, meer info en het colofon vind je terug in deel vijf en zes.

Bij deze handleiding hoort een set van databronkaarten die we ter beschikking stellen voor de Datawalks. Je kan dit overzicht gebruiken bij de voorbereiding van de Datawalk of tijdens de Datawalk zelf, om een dienst toe te lichten of te illustreren (als die bijvoorbeeld niet aanwezig is in de stad).

Daarnaast kan je ook een template downloaden die je kan gebruiken om je Datawalk in meer detail uit te werken. Welke route zal je volgen en wat wil je bij elke halte vertellen?

We wensen je veel succes met de uitwerking van je eigen Datawalk! Heb je suggesties of extra ideeën om de Datawalk-methode nog meer op scherp te stellen? Laat het ons weten op info@data-en-maatschappij.ai

Colofon

Deze gids is een publicatie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij, burgerwetenschapsproject amai! en de onderzoeksgroep imec-SMIT, VUB. Volgende personen werkten mee aan de uitwerking van de gids: Pieter Duysburgh, Michiel Vaes, Jonas Breuer, Ine van Zeeland en Jonne van Belle. De vormgeving van de gids en de databronkaarten gebeurde door Toast Confituur Studio.

We bedanken de smart city-afdelingen van de steden Leuven en Brussel (CIBG) voor hun inspanningen bij de ontwikkeling van de methodologie van Datawalks.

Het SPECTRE project is gefinancierd door FWO, Research Foundation - Flanders - FWO referentienummer S006318N.

Deze gids is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als bron of auteur vermeldt en aangeeft als er aanpassingen zijn gebeurd.