Lerend Netwerk

Kom bij ons lerend netwerk 'AI en ethiek in de praktijk' !

22.02.2023

Houd jij ook rekening met de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI en datagedreven technologieën? Wil je hierover discussiëren met anderen en meer over leren van vakgenoten? Dan is het lerend netwerk 'AI en ethiek in de praktijk' van het Kenniscentrum Data & Maatschappij wellicht precies wat je zoekt!

We willen professionals uit verschillende organisaties samenbrengen die werken aan het meer verantwoord maken van AI en datagedreven toepassingen. We willen het ethische debat over innovatie stimuleren, onze kennis en ervaring verbinden en kennis verzamelen en delen over hoe ethiek te toe te passen in AI en datagedreven processen. We hopen het vak van ethiek in de praktijk in het algemeen te verbeteren.

Het doel van dit lerend netwerk is om een omgeving te creëren waar professionals die werken op het gebied van ethiek in innovatie hun kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren. De focus ligt specifiek op implementatie van ethische praktijken in het kader van AI en data-gedreven technologieën.

Voor wie is dit Lerend Netwerk?

Het Lerend Netwerk richt zich specifiek op het toepassen van ethische en maatschappelijke aspecten in de context van de ontwikkeling, implementatie en gebruik van data- en AI-toepassingen. We richten ons daarom specifiek op professionals die in de praktijk, in hun dagelijkse werk, bezig zijn met de ethische vraagstukken rond data & AI.

Praktisch

Het lerend netwerk komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om te bespreken hoe ethiek in een organisatie of in een innovatieproject kan worden geïmplementeerd. Dit kan gaan van praktische zaken zoals het hebben van ethische codes, (brainstorm- of ontwerp)instrumenten of principes, tot het opleiden van collega's, bewustmaking en het starten van discussies over ethische implicaties van projecten. Elk lid kan discussieonderwerpen voorstellen of als vrijwilliger een case, methode of onderwerp aandragen. Daarnaast zullen we een gesloten online omgeving faciliteren waar de leden het hele jaar door kunnen chatten, discussiëren en hun problemen en oplossingen kunnen delen. De voertaal binnen het lerend netwerk is Engels.

Het Kenniscentrum is de initiatiefnemer en facilitator van deze gemeenschap. Wij willen een vertrouwde ruimte creëren om best practices en geleerde lessen te delen. Daartoe hebben we een aantal basisregels opgesteld waarvan we verwachten dat de leden zich eraan houden:

  • We willen een open cultuur creëren waarin leden zich vrij voelen om hun fouten te delen.
  • We verwachten dat leden bijdragen aan de discussies en de gemeenschap
  • We gebruiken de Chatham House Rules voor vergaderingen en vergadernotities
  • We zullen best practices en cases documenteren en delen, altijd in overleg met de leden die het betreffen.
  • Indien een lid zich niet aan deze regels houdt, hebben wij het recht om toegang tot het lerend netwerk te weigeren.

Je kunt het volledige document met basisregels hieronder downloaden.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse om lid te worden van het lerend netwerk of zou je graag wat meer informatie ontvangen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@data-en-maatschappij.ai.

Neem ook zeker een kijkje op onze evenementenpagina om te zien wanneer de volgende bijeenkomst van het lerend netwerk plaatsvindt. Door je in te schrijven voor een bijeenkomst registreer je je automatisch als lid van het lerend netwerk en ga je akkoord met de waarden, opzet en spelregels van het netwerk.