FICHE

Hoe kan ik minimaal gegevens verwerken?


De AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is gebaseerd op 6 basisprincipes, waarvan minimale gegevensverwerking er een van is. Dit wil zeggen dat je enkel die persoonsgegevens mag gebruiken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van je project of onderzoek.

Maar hoe doe je dit juist? Hoe kan je je houden aan minimale gegevensverwerking? Kom het te weten in deze fiche! Wij sommen voor jou enkele concrete actiepunten op aan de hand van 7 vragen.

Inhoud van de fiche

Deze fiche omvat:

  • een korte introductie over minimale gegevensverwerking,
  • een reeks actiepunten die je helpen minimaal gegevens te verwerken,
  • een zevental vragen die je jezelf moet stellen bij de verwerking van persoonsgegevens. Door deze vragen te stellen en correct te handelen zal je minimaal gegevens verwerken,
  • een korte opsomming van de belangrijkste acties voor minimale gegevensverwerking.

Download

Hier kun je de fiche 'Hoe kan ik minimaal gegevens verwerken?' downloaden als PDF.

Deze fiche is verkrijgbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.