Tool

Hoe artificieel intelligent mag jouw omgeving worden?

Waar zie je mogelijkheden voor artificiële intelligentie in je omgeving? Waar liever niet? Download onze tool en doe zelf de oefening!

Artificiële intelligentie (AI) wordt vaak besproken op een niveau dat de eigen omgeving niet raakt. Maar wat als je AI zou kunnen toepassen in je eigen leefwereld? Tot waar mag AI voor jou gaan? Waar liggen jouw grenzen?

Wat je wil weten voor je verder leest:

  • Doel: gespreksstarter over de grenzen van artificiële intelligentie
  • Voor wie: diverse organisaties en leerkrachten
  • Ontwikkeld door wie: het Kenniscentrum Data & Maatschappij
  • Prijs: vrij beschikbaar

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij ontwikkelde een tool om in groep na te denken over de grenzen van artificiële intelligentie. De tool bestaat uit vier posters die telkens een andere omgeving weergeven (straat, werk, huis, klas en zorgomgeving) en een basisposter met meer informatie over wat AI is.

Deze tool kan gebruikt worden in diverse organisaties als gespreksstarter voor ethische en maatschappelijke discussies rond AI. Door dit samen te bekijken en telkens te motiveren waarom iets voor jou wel/niet aanvaardbaar is, leer je elkaars grenzen beter begrijpen.

De poster met een zorgomgeving (ziekenhuis) werd in nauwe samenwerking met VIVES Hogeschoolontwikkeld, die hieraan meewerkten binnen het project ‘AI in ziekenhuizen: ethische en juridische aspecten’, gefinancierd door ESF Vlaanderen.

GROEPSOEFENING:

Bespreek samen met je collega’s/leerlingen waar de mogelijkheden voor AI zich bevinden in diverse omgevingen. Waar willen zij liever wel/geen AI in de toekomst? Duid dit met kleurstiften aan op de posters en geef hierbij een extra woordje uitleg, zo weten je collega's/klasgenoten ook hoe jij hierover denkt.

Wil je graag deze tool gebruiken in je organisatie of klas? Wil je graag het gesprek over de grenzen van AI aangaan met je collega's of leerlingen? Bekijk dan hier de instructievideo, download de posters en ga er zelf mee aan de slag!

PRAKTISCH:

  • Neem de basisposter door als jullie meer informatie over AI willen.
  • Duid op de posters aan waar AI wel/niet mag gebruikt worden volgens jullie. Werk hiervoor met 2 kleuren: 1 kleur voor zaken waarbij AI mag gebruikt worden en 1 kleur voor zaken die jullie liever niet uitbesteden aan AI.
  • Vertel telkens aan mekaar waarom je iets aanduidde op de posters.

DOWNLOADS:

De posters zijn gemaakt op A1-formaat en kan je terugvinden in kleur, in zwart-wit en in zwart-wit op A4-formaat. Zo kan je zelf de versie downloaden die jij verkiest.

De posters zijn beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mogen dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.