Tool

AI meets Design toolkit

De AI meets Design toolkit werd ontwikkeld door Nadia Piet in samenwerking met MOBGEN | Accenture Interactive Amsterdam. De toolkit helpt ontwerpers, creatieven en innovatoren artificiële intelligentie meer sociaal en gebruikersgericht te maken en aldus technologie te ontwikkelen die mensgericht is.

Nadia Piet is de oprichter van AIxDesign, een onafhankelijke gemeenschap die focust op het snijvlak van design en AI, machine learning en data. De gemeenschap gelooft dat AI voor iedereen is en concentreert zich daarom op gebruikerservaringen, toegankelijkheid en design (thinking).

 • voor wie: ontwerpers en innovatoren
 • procesfase: ontwerp
 • systeemonderdeel: hele systeem
 • prijsindicatie: gratis te downloaden

De toolkit

De toolkit helpt ontwerpers en innovatoren, die een rol spelen in de ontwikkeling van digitale producten en diensten, om…

 1. kansen te zien om AI in te zetten voor gebruikers-, bedrijfs- en sociale waarde;

 2. de design thinking methode toe te passen op AI-concepten;

 3. gebruikersbehoeften te aligneren en te waken over menselijke waarden binnen algoritmische systemen;

 4. te communiceren en samen te werken met datawetenschappers en machine learning ingenieurs.

Je kan de toolkit van begin tot eind gebruiken, of enkele onderdelen eruit nemen als je bijvoorbeeld al een AI-concept voor ogen hebt. Een mix-en-match toolkit naar gelang je noden en wensen.

Onderdelen van de toolkit

De toolkit bestaat uit verschillende oefeningen, templates en kaartensets die ontwerpers en innovatoren bijstaan in de verschillende fases van een design thinking proces (inleven, definiëren, ideeën genereren, prototyping en testen), namelijk…

 1. Intro: een handleiding om de toolkit te gebruiken met een crash course in AI en machine learning;

 2. Fase ideeën generen: een leidraad om gebruikersgerichte oplossingen voor uitdagingen te bedenken, een leidraad om technologiegedreven en datagedreven kansen te identificeren en een kaartenset ‘AI prompt card deck for ideation’ om inzicht te krijgen in de opportuniteiten van AI, maar ook welke beperkingen AI heeft. De kaartenset vertrekt steeds vanuit de vraagstelling ‘Wat als … bijvoorbeeld je gebruiker kan interageren met stem, je kan reageren op gebruikers hun lichaams-, hand- en gezichtsbewegingen?’. Op die manier kan je nagaan welke meerwaarde AI kan hebben voor jouw product of dienst of voor jouw organisatie. De kaartenset werd verder aangepast en hernoemd naar ‘AI Ideation Cards’, deze kaartenset kan je ook apart downloaden op deze pagina voor 5€ (printversie kost 40€).

 3. Ideeën selecteren en conceptontwikkeling: een matrix om de gevonden ideeën op te mappen op basis van wensbaarheid, haalbaarheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid, een template om je value proposition scherp te stellen, een flowchart om snel te beoordelen of je idee haalbaar en/of uitvoerbaar is, een methodiek (brainstorm en flowchart) om na te denken over een taak op een computationele manier.

 4. Prototyping en testen: een handleiding om met gebruikers in gesprek te gaan om je value proposition af te toetsen en het gebruikersperspectief in je AI-concepten te integreren en een handleiding om een prototype van je ontwerp te ontwikkelen en te testen met een groep gebruikers.

 5. Ontwerpen en implementeren: een handleiding om mogelijke mislukkingen van het product of de dienst te identificeren zodat kan gekeken worden naar wat moet geoptimaliseerd worden om succesvol te zijn, een denkoefening om gebruikersnoden te mappen op machine learning modellen, een metrics om de accuraatheid van het model te evalueren, een overzicht van negen belangrijke uitdagingen bij het ontwerpen van intelligente, adaptieve en (semi-)autonome systemen, een oefening om extremen en polariteiten tijdens het ontwerp te duiden en na te gaan waar op het spectrum jouw product of dienst moet liggen, een template om de gevolgen van je product of dienst in kaart te brengen.

 6. Outro: een lijst van extra bronnen die je doorverwijzen naar meer informatie over AI en machine learning, en naar design tools en spelen die hierop focussen.

De toolkit bevat al het nodige materiaal (templates, kaartenset) om de verschillende stappen van dit design thinking proces uit te voeren. Zo hoef je enkel de toolkit te downloaden en kan je direct aan de slag met je ontwerpteam.

De workshop

In de handleiding van de toolkit staat niet gespecificeerd hoeveel tijd je moet uittrekken om deze stappen te doorlopen. De stappen volgen een design thinking proces, een proces dat je automatisch doorloopt terwijl je een product of dienst ontwerpt. Deze toolkit kan je dan ook beschouwen als een onderdeel van het ontwerpproces, en niet als een extra stap die bovenop de andere stappen of taken komt. De toolkit is ook opgebouwd als een mix-en-match pakket, waardoor je ook niet alle stappen hoeft te doorlopen als die jou niet nuttig lijken voor je product of dienst. We raden je aan de toolkit van dichterbij te bekijken en te bepalen welke stappen voor je product of dienst waardevol kunnen zijn en deze oefeningen te doorlopen.

Conclusie

De toolkit helpt ontwerpers en innovatoren om de gebruiker centraal te stellen bij de ontwikkeling van AI en machine learning. De toolkit volgt de stappen van het gekende design thinking proces, maar bevat allerlei handige templates en kaartensets om die stappen in het design thinking proces concreter te maken. Neem de templates en kaartensets erbij in de ontwerpfase, ze geven je een houvast tijdens het ontwerpproces. Succes!

De toolkit ‘AI meets Design’ kan je hier downloaden.

De kaartenset ‘AI Ideation Cards’ download je hier (voor 5€, printversie kost 40€).

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.