VERSLAG

Verslag SERV-academie Innovatie in ondernemingen: van AI tot Z

06.06.2024

Op dinsdag 28 mei vond de SERV-academie 'Innovatie in ondernemingen: van AI tot Z' plaats, een evenement georganiseerd door het Kenniscentrum Data & Maatschappij, de SERV en de Vlaamse AI Academie. Die dag gaven we de deelnemers een voorstelling van drie onderzoeksrapporten, aangevuld met drie praktijkervaringen en twee keynotes rond innovatie in ondernemingen. De moderatie werd geleid door Tom Seymoens van de SERV.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de SERV-academie 'Innovatie in ondernemingen: van AI tot Z'. Hieronder geven we je een beknopt verslag mee.


Drie onderzoeksrapporten

  1. Willemien Laenens van het Kenniscentrum Data & Maatschappij ging dieper in op vijf misvattingen rond werknemersparticipatie bij AI-innovatie. In de visiepaper Data AI en werk (januari 2024) worden deze misvattingen weerlegd en 11 aanbevelingen geformuleerd voor werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties), beleidsmakers en kenniscentra om AI te implementeren in de organisatie, met oog voor werknemersparticipatie.
  2. Stefaan Gruyaert van de Vlaamse AI Academie sprak over de opleidingsbehoeften van Vlaamse kmo's met betrekking tot AI. Uit hun recente bevraging Vraagarticulatie: bevraging naar de nood aan AI-opleidingen bij Vlaamse kmo’s (2024) blijkt dat AI-adoptie in de Vlaamse kmo nog beperkt is. De belangrijkste drempel is kennis en inzicht over AI en daarom zijn opleidingen op maat zo belangrijk.
  3. Fatima Yassir van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid deelde de belangrijkste conclusies uit het recente onderzoek Voorbij de hype: Het innovatieproces in ondernemingen en organisaties. Zo is een (innovatie)strategie cruciaal om gericht in te zetten op innovatie, is de rol van de innovatierekker hierin belangrijk, moet zowel op cultuur als structuur om de innovatie mogelijk te maken worden ingezet, is inzicht in data nodig, en speelt het ecosysteem een belangrijke hefboom voor innovatie.

Drie praktijkervaringen

  1. Els Dreesen van vzw Buseloc gaf uitleg over een technologisch implementatietraject waarbij het betrekken van werknemers centraal stond. Dankzij onze begeleiding verliep dit proces vlot: werknemers voelden zich gehoord en kaartten belangrijke zaken aan. In de toekomst zullen leidinggevenden worden opgeleid om die begeleiding vorm te geven.
  2. Paul Thyssens van Nveil.ai begeleidt kmo’s in hun AI-implementatie en merkt daarbij op dat de ‘fear of missing out’ een belangrijke drijfveer is voor kmo’s om te starten met AI-toepassingen. Opleidingen rond AI zijn belangrijk om kmo’s de voordelen en inzetbaarheid ervan mee te geven.
  3. Roel Paesmans van Fruitsnacks zoomde in op het belang van structuur, strategie en visie in de onderneming om te kunnen innoveren en groeien. Om innovatie te boosten is een langetermijnplan nodig, moet de rendabiliteit ervan in kaart worden gebracht en moet een netwerk worden uitgebouwd.

Twee keynotes

  1. Omar Mohout van Nova Reperta deelde enkele randvoorwaarden die innovaties succesvoller maken: een duidelijke probleemstelling, een sterke strategie, een doordachte uitvoering en een iteratief proces.
  2. Jan Van Caneghem van WAAI gaf vier factoren voor innovatie: empathy (klant goed begrijpen), process (combinatie van het creatieve en het kritische), impact (economische en sociale impact) en character (changemanagement).

We organiseren op dinsdag 18 juni 2024 een opleidingsdag voor iedereen die betrokken is bij digitale transformatie en streeft naar een kwaliteitsvolle inzet van (AI-)technologie op de werkvloer. We kijken hoe datagedreven en AI-technologie succesvol kan ingezet worden op de werkvloer en voor een win-win situatie kan zorgen voor alle betrokkenen. Meer info vind je hier.