BRAINFOOD

brAInfood: Hoe 'betrouwbaar' is artificiële intelligentie?

WAAR GAAT DIT OVER?

Deze brAInfood vat de 7 vereisten van artificiële intelligentie (AI) samen, zoals geformuleerd door de High Level Expert Group on AI (AI HLEG) van de Europese Commissie. Bij iedere vereiste worden een aantal vragen geformuleerd die je in staat stellen om na te denken over de betrouwbaarheid van jouw AI-systeem. Zo begrijp je beter wat 'betrouwbare' AI betekent en hoe je jouw AI-systeem op een verantwoorde manier kan gebruiken.

WAAROM MOET IK DIT LEZEN?

Als je een AI-systeem programmeert, implementeert of beheert, kan deze brAInfood je helpen om na te gaan of het systeem wel aangepast is aan de normen van de Europese Commissie op het gebied van ethische AI. Ook als je in jouw dagelijks leven een een AI-systeem gebruikt (bv. smartphone-assistenten, aanbevelingssystemen, ...), kan deze brAInfood je helpen om kritisch na te denken over de implicaties van dit systeem.

We hopen met deze brAInfood het debat rond artificiële intelligentie te voeden en een leidraad te geven voor de ontwikkeling en implementatie van 'betrouwbare' AI. De brAInfood haalt enkele belangrijke vragen aan i.v.m. uitdagingen bij de operationalisering van ethische principes en maatschappelijke normen bij de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen. Door deze vragen in het achterhoofd te houden tijdens de ontwikkelings- en implementatiefase, kan je regelmatig reflecteren over de betrouwbaarheid van jouw AI-systeem.

Als je behoefte hebt aan een meer gedetailleerde aanpak, ontwikkelde het Kenniscentrum Data & Maatschappij reeds de AI Blindspots kaartenset. Met de hulp van deze kaartenset denk je proactief na over (ethische en maatschappelijke) beslissingen en acties die je wil nemen aan het begin van je project of tijdens de ontwikkeling van je AI-systeem.

WAT KOM IK TE WETEN ALS IK DIT LEES?

Deze brAInfood van het Kenniscentrum Data & Maatschappij omvat:

  • Een beknopte maar duidelijke reeks vragen voor elk van de 7 vereisten rond artificiële intelligentie (AI), geschreven door de High Level Expert Group on AI (AI HLEG) van de Europese Commissie. Aan de hand van deze vragen kan je nagaan of jouw AI-systeem in overeenstemming is met deze richtlijnen.


Met brAInfood wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij op een toegankelijke manier hapklare informatie over artificiële intelligentie meegeven. brAInfood is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.

ZIE OOK: