Tool

The Digital Ethics Compass toolkit

Het Danish Design Center heeft een toolkit uitgebracht om bedrijven te helpen de juiste beslissingen te maken vanuit een ethisch standpunt. De Digital Ethics Compass toolkit bestaat uit twee delen: een kompas met verschillende vragen en aanbevelingen en een workshop om gezamenlijk aan de hand van het kompas meer te leren over hoe je digitale producten op een ethische manier kan ontwerpen èn hoe je dit als een competitief voordeel kan gebruiken. We lichten beide onderdelen kort toe.

Het Danish Design Center is een design agency in Kopenhagen die design en design thinking inzet op de drie belangrijkste transities van onze tijd: de digitale, sociale en groene transitie. Het Digital Ethics Compass is ontwikkeld met het idee om ethiek een vast onderdeel te maken van de digitale transitie.

  • Voor wie: iedereen die invloed heeft op de beslissingen over de ontwikkeling van digitale producten

  • Procesfase: ontwerp, ontwikkeling, evaluatie

  • Systeemonderdeel: hele systeem

  • Prijsindicatie: gratis kompas en templates, workshop moderatie te boeken

Het kompas

Het kompas helpt je om de juiste ethische vragen te stellen om zo de meest voorkomende ontwerpfouten te voorkomen. Het kompas, vormgeven als een cirkel, is beschikbaar als een digitale tool, en als een papieren versie en kaartenset. In het midden van de cirkel staan de belangrijkste ontwerpprincipes voor ethische ontwikkeling van digitale producten:

  • stel de mens centraal

  • maak je technologie begrijpelijk

  • voorkom het creëren van ongelijkheid

  • geef controle aan gebruikers

  • voorkom manipulatie

Het is belangrijk om deze principes ten alle tijden mee te nemen tijdens het ontwikkelingsproces.

Daarnaast zijn er een aantal vragen opgelijst, gestructureerd in drie categorieën: automation, behavioural design en data. Je kan de vragenlijst gebruiken als een checklist bij evaluatie, of als inspiratie of leidraad in een workshop. Voor elke vraag kan je meer informatie vinden, inclusief concrete aanbevelingen en voorbeelden.

De workshop

In een workshop van 1-3 dagen kan je als team aan de slag gaan met het kompas. In de workshop ga je meer algemeen in op wat het is om digitale producten op een ethische manier te ontwikkelen. Daarnaast kan je met het kompas meer specifiek ingaan op een bepaald project of product.

Nodig alle mensen uit die invloed hebben op de beslissingen die worden gemaakt over het product. Hoe meer er vanuit diverse blikken kan gekeken worden naar het ontwerp van het digitale product, hoe beter er kan ingespeeld worden op mogelijke drempels en tekortkomingen.

De workshop wordt professioneel gemodereerd door een van de partners die mee het kompas hebben ontwikkeld. De templates zijn wel vrij te downloaden, waardoor je met wat eigen inzicht en voorbereiding ook zelf een workshop kan uitwerken binnen jouw organisatie.

Conclusie

Deze toolkit gaat verder dan alleen ethische AI en kijkt ook specifiek naar de ethiek achter behavioural design, wat ook veel wordt gebruikt in digitale producten. Het kompas biedt zo een complete checklist voor de ethische evaluatie van je gehele systeem, van data, tot programmering en interface design. De workshop geeft daarbij een extra laag om te kijken hoe ethiek ook een vast onderdeel in jullie organisatie kan worden.

Links

Het digitale kompas en alle downloads kan je hier terugvinden


Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.