Tool

The Tarot Cards of Tech

Een onderdeel van het ontwerp van nieuwe technologieën is om te bedenken welke impact het zal hebben op de wereld. Daarom heeft Artefact de Tarot Cards of Tech ontwikkeld. Deze kaarten zijn bedoeld om tijdens vergaderingen een informele impact assessment te doen.

Artefact is een “responsible design & strategy firm” opgericht in 2006 in Seatle, Washington, USA. Het bedrijf heeft verantwoordelijkheid als leidraad door hun hele ontwikkelingsproces en werkt samen met onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation.

Wat je wil weten voor je verder leest

  • Voor wie: voor bedrijven die tech ontwikkelen
  • Procesfase: Probleemanalyse en ideatie, ontwerp, ontwikkeling
  • Systeemonderdeel: Gehele toepassing, gebruikers, context AI systeem
  • Prijsindicatie: Vrij beschikbaar

Methode

De twaalf kaarten zijn ontwikkeld om tijdens een vergadering een korte brainstormsessie te houden. Elk van de twaalf kaarten heeft een mooie voorkant en op de achterkant wordt eerst de hoofdvraag gesteld opgevolgd met twee tot drie ondersteunende vragen.

Zo heeft de kaart Moeder Natuur als hoofdvraag “Als het milieu uw klant was, hoe zou dit het product doen veranderen?”. Eén van de vervolgvragen is “Welk commentaar zou het milieu hebben op jouw product?”.

Het ontwerp van de kaarten is bedoeld op een snelle en informele discussie die ervoor moet zorgen dat je vrij bent om te sparren.


Resultaat

De leidraad van verantwoordelijkheid die Artefact promoot komt duidelijk naar voren in de kaarten. Door deze kaarten tijdens de ontwikkeling van de AI te gebruiken wordt er vanaf het begin bewust bedacht wat de mogelijke impact kan zijn.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
  • ecologische voetafdruk
  • Diversity, Non-discrimination & Fairness
  • sociale impact
  • Environmental & Societal wellbeing
  • gelijkheid
  • diversiteit

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.