Tool

Product Impact Tool

Technologie vormt een belangrijk onderdeel van steeds meer delen van het dagelijks leven en beïnvloedt daarmee ook onze manier van leven. De impact van technologie op de mens gebeurt op veel verschillende manieren, van individueel tot maatschappelijk en van openlijk tot verborgen. Steven Dorrestijn heeft al deze verschillende vormen van impact samengevat in een model, de Product Impact Tool. Deze gratis tool zet je aan het denken over de verhouding tussen mens en techniek en geeft je een handvat over hoe je daar als ontwikkelaar van nieuwe technologie mee om kunt gaan.

Steven Dorrestijn is lector Ethiek & Technologie op Hogeschool Saxion in Nederland. Vanuit het oogpunt van techniekfilosofie heeft hij de Product Impact Tool opgezet en sindsdien samen met anderen deze verder ontwikkeld voor praktisch gebruik in workshops en ontwerpprocessen.

Wat je wil weten voor je verder leest:

  • Voor wie: (gebruiks-)onderzoekers, (her)ontwikkelaars en (her)ontwerpers van technologie
  • Procesfase: analyse & onderzoek, ideegeneratie en evaluatie
  • Systeemonderdeel: alle lagen van de toepassing
  • Prijsindicatie: Vrij beschikbaar

Methode

De Product Impact Tool is een interactieve webtool. De tool geeft een overzicht van verschillende soorten van product impact met heldere voorbeelden, bijbehorende worksheets en een kaartenset. De tool is een startpunt voor ethische reflectie en (her)ontwerp van producten met als doel gebruiksvriendelijkheid, acceptatie of gedragsverandering.

De interactieve webtool is een handige manier om zelf of met je team de verschillende manieren van product impact beter te begrijpen. Met de worksheets en kaartenset met verschillende opdrachten en vragen is het daarnaast ook mogelijk om in een workshop product impact van jullie applicatie(idee) te analyseren en verbeteren. In het gele kwadrant ‘ter-handen’ kan je je bijvoorbeeld afvragen in hoeverre jullie toepassing ervoor zorgt dat de gebruiker wordt beïnvloed om iets te doen dat hij in eerste instantie niet van plan was. Daar kun je dan gezamenlijk over discussiëren of jullie dat wel of niet gewenst vinden voor jullie toepassing en ideeën bedenken, geïnspireerd door de vele voorbeelden, hoe je dat kan voorkomen of juist versterken.

De Product Impact Tool probeert geen visie op te leggen over wat goed of fout is, maar wil informeren over de verschillende vormen van (verborgen) impact van technologie op de mens. Daarmee wil de tool ontwikkelaars te stimuleren om hierover na te denken en te bediscussiëren tijdens de (her)ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Product Impact Tool
Het model centraal in de Product Impact Tool


Resultaat

De Product Impact Tool geeft op een neutrale manier een volledig en overzichtelijk beeld van alle verschillende soorten impact die technologische toepassingen op de mens kunnen hebben. Het resultaat: je kijkt met een frisse blik naar alle producten en je eigen ontwerpen. Met hulp van de workshop kan je daar dan ook actief mee aan de slag gaan en toepassingen ontwikkelen die gebruiksvriendelijker zijn en meer geaccepteerd zullen worden.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
  • Reflectie over impact
  • Environmental & Societal wellbeing
  • Human agency & Oversight
  • Transparency

Link

Voor uitleg en gebruik van de tool:

Product Impact Tool (in NL en EN)

https://productimpacttool.org

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.