Beleidsmonitor

AI Safety Summit – The Bletchley Declaration

De AI Bletchley Declaration vormt een belangrijk moment in het wereldwijde beheer van AI, waarbij 28 landen het transformatieve potentieel en de inherente risico's van geavanceerde AI-technologieën erkennen. Deze internationale overeenkomst benadrukt de noodzaak van mensgerichte, betrouwbare AI-ontwikkeling, waarbij veiligheid, mensenrechten en duurzame groei voorop staan. De overeenkomst benadrukt dat de unieke uitdagingen van grensverleggende AI dringend moeten worden aangepakt en pleit voor uitgebreide internationale samenwerking en beleidsvorming om de voordelen van AI op verantwoorde wijze te benutten.

Wat: Beleidsoriënterend document

Impactscore: 2

Voor wie: beleidsmakers, industrie, bedrijven

URL: https://www.gov.uk/government/...

Publicatiedatum: 01/11/2023

Zie ENG - versie voor de volledige samenvatting