beleidsmonitor

Europees Parlement - Onderzoek naar de aanpak van deepfakes in het Europees beleid

Het Panel voor de Toekomst van Wetenschap en Technologie van de Europese Unie heeft gevraagd om een onderzoek naar de aanpak van deepfakes in het Europese beleid. De studie is opgesteld voor en gericht aan de leden en het personeel van het Europees Parlement als achtergrondmateriaal om hen te helpen bij hun parlementaire werkzaamheden.

Wat: Studie

Impact score: 4

Voor wie: beleidsmakers, overheden, platformen, sectororganisaties

URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf

Samenvatting

Zie EN-versie