Beleidsmonitor

Frankrijk - Wetsvoorstel voor het reguleren van AI via auteursrecht

In Frankrijk is een wetsvoorstel voorgesteld om AI via het auteursrecht te reguleren. Het wetsvoorstel bevat verscheidene bepalingen rond de integratie van beschermde werken in AI-systemen

Wat: Wetsvoorstel

Impactscore: 2

Voor wie: Beleidsmakers, juristen, auteurs en artiesten, bedrijven, AI-ontwikkelaars en gebruikers

URL: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1630_proposition-loi# ; https://merlin.obs.coe.int/article/9881

Samenvatting

Zie ENG versie