Beleidsmonitor

Spain – A State Agency for the Supervision of Artificial Intelligence and Control of Algorithms

Spanje heeft een wet goedgekeurd tot oprichting van een agentschap voor toezicht op AI en controle van algoritmen (AESIA). De regering heeft hiervoor 5 miljoen euro vrijgemaakt in de begroting . Het agentschap zal eind 2023 volledig operationeel zijn. Het nieuwe orgaan zal controle uitvoeren op AI-systemen en algoritmes die zowel door overheidsdiensten als particuliere ondernemingen gebruikt worden.

Wat: Beleidsoriënterend document

Impactscore: 2

Voor wie: Beleidsmakers, sectororganisaties, bedrijven

URL

Key Takeaways voor Vlaanderen

Voor beleidsmakers in Vlaanderen en België is het interessant om te zien hoe Spanje als eerste EU-lidstaat toezicht op AI via een overheidsorgaan zal uitwerken. Het is wel belangrijk dat bij de invulling van het takenpakket van het nieuwe orgaan geen overlap of risico's ontstaan op conflicten met reeds bestaande overheidsorganen. In Spanje moet men bijvoorbeeld rekening houden met het Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming, de Nationale Commissie voor Concurrentie of het Spaanse cyberveiligheidsagentschap. Het wordt dus interessant om te zien hoe men dit in Spanje zal invullen.


Samenvatting

Het staatsagentschap voor toezicht op AI en controle van algoritmen zal een openbare rechtspersoonlijkheid hebben en onafhankelijk zijn van andere overheidsdiensten. Zo moet het orgaan op een objectieve, transparante en onpartijdige manier kunnen optreden. Het agentschap zal de nationale AI-strategie van Spanje nauw opvolgen en acties coördineren en bevorderen om overheidsinstellingen en privé-organisaties te controleren op het wetmatig gebruik van AI-systemen en algoritmen. Het moet ervoor zorgen dat deze technologie voldoet aan de bestaande wettelijke voorschriften en de ethische vereisten voor algoritmen. Het moet onder andere garanderen dat algoritmen geen dynamiek van discriminatie op grond van geslacht, ras of seksuele geaardheid reproduceren.

Het zal ook verantwoordelijk zijn voor het creëren van gereguleerde testomgevingen die de verantwoorde lancering van innovatieve AI-systemen met een hoog risico of voor algemene doeleinden mogelijk maken.Verder moet het agentschap toezien op de naleving van de ‘Rider law’ (wetgeving die platformwerknemers beschermt). Het zal ook de mogelijkheid hebben om sancties te nemen. De concrete invulling van het takenpakket wordt later dit jaar aangekondigd.

Met de oprichting van het agentschap anticipeert Spanje op de AI Verordening van de EU. Spanje heeft ook de eerste regulatory sandbox voor de AI verordening opgericht, waarin verschillende verantwoordelijkheden worden afgebakend die in verhouding staan tot het risiconiveau van een specifiek AI-systeem. Deze sandbox faciliteert het testen en experimenteren van AI-toepassingen binnen een gecontroleerde omgeving.

AI Code of Conduct

Momenteel werken beleidsmakers uit de EU en de VS samen aan een reeks facultatieve richtlijnen voor AI. Het doel is om normen op te stellen voor het gebruik van AI-technologie, die als tussenmaatregel dienen totdat uitgebreide wetgeving, zoals de AI-verordening, is aangenomen.

AESIA zal met de EU samenwerken om de ontwikkeling van deze gedragscode te ondersteunen.