Beleidsmonitor

Verenigd Koninkrijk - Pro-innovatie aanpak voor AI regelgeving

Wat: wetgevend/beleidsvoorstel

Impact score: 2

Voor wie: beleidsmakers, autoriteiten, bedrijven die AI ontwikkelen of gebruiken, personen geïmpacteerd door AI systemen

URL: https://www.gov.uk/government/publications/ai-regulation-a-pro-innovation-approach

Key takeaways voor Vlaanderen:

  • Importeurs en distributeurs van AI-systemen uit het VK in de EU/Vlaanderen moeten ervoor zorgen dat die systemen ook voldoen aan de (komende) EU-regelgeving inzake AI, aangezien het VK geen soortgelijke verplichtingen zal opleggen.
  • EU-beleidsmakers moeten nagaan in hoeverre de Britse pro-innovatieaanpak AI-ontwikkelaars ervan zal overtuigen systemen in het VK in plaats van in de EU te ontwikkelen en of zij AI-ontwikkelaars moeten stimuleren om als gevolg daarvan in de EU te blijven werken.
  • Beleidsmakers in België en op EU-niveau kunnen zich laten inspireren door de Britse aanpak om beginselen vast te stellen (en eventueel te codificeren) die kunnen worden gebruikt om lacunes of onduidelijkheden in de handhaving of interpretatie van de toekomstige AI-wetgeving op te lossen (bv. om gelijke tred te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen).

Voor samenvatting: zie EN-versie