Beleidsmonitor

Verenigd Koninkrijk - AI Safety Institute

De Britse overheid heeft een AI Safety Institute opgericht dat zich richt op geavanceerde AI-veiligheid voor het algemeen belang. De missie van het instituutis om de verrassing voor het Verenigd Koninkrijk en de mensheid als gevolg van snelle en onverwachte ontwikkelingen op het gebied van AI tot een minimum te beperken. Het instituut zal de socio-technische infrastructuur ontwikkelen die nodig is om de risico's van geavanceerde AI te begrijpen en het beheer ervan mogelijk te maken.

Wat: Administratieve beslissing

Impactscore: 2

Voor wie: Overheid, bedrijven, onderzoekers

URL - https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-institute-overview

(Key takeaways voor Vlaanderen)

De oprichting kan om verschillende redenen relevant zijn voor het Vlaamse AI Onderzoeksprogramma:

  • Gedeelde doelen: beide organisaties streven ernaar AI-technologie te bevorderen en tegelijkertijd het veilige en nuttige gebruik ervan te garanderen.
  • Veiligheid: het werk van het AI Safety Institute kan het Vlaamse AI-onderzoek naar Responsible AI aanvullen.
  • Kansen voor samenwerking: Samenwerken met gevestigde instituten zoals het Britse AI Safety Institute kan de onderzoekscapaciteiten van het Vlaamse programma vergroten en de impact ervan verbreden
Volledige samenvatting via ENG-versie