beleidsmonitor

Verenigd Koninkrijk – Algorithmic Transparency Standard

Op 29 november 2021 publiceerde de Central Digital and Data Office (CDDO) van het Verenigd Koninkrijk de Algorithmic Transparency Standard. Deze standaard is een onderdeel van de Nationale Data Strategie van het Verenigd Koninkrijk. Het belang van transparantie wordt eveneens benadrukt in de Nationale AI Strategie. De Algorithmic Transparency Standard helpt overheidsinstellingen en organisaties werkzaam in de publieke sector duidelijke informatie te verstrekken over de algoritmische hulpmiddelen die zij gebruiken, en waarom.

Wat: Beleidsoriënterend document

Impactscore: 2

Voor wie: organisaties in publieke sector, beleidsmakers, bedrijven en sectororganisaties

URL: https://www.gov.uk/government/...

Key takeaway voor Vlaanderen

De Algorithmic Transparency Standard kan mogelijk ook door de Vlaamse overheidsinstellingen worden gebruikt. Door gebruik te maken van een gelijkaardige template dragen Vlaamse overheidsinstellingen en organisaties bij tot meer transparantie over hun gebruik van algoritmes bij besluitvorming. Op die manier helpen ze eveneens de risico's van algoritmische besluitvorming te beheersen.

Samenvatting

De Algorithmic Transparency Standard helpt overheidsinstellingen en organisaties in de publieke sector duidelijke informatie te verstrekken aan het bredere publiek over de algoritmische hulpmiddelen/tools die zij gebruiken bij de besluitvorming en waarom zij deze gebruiken. Algoritmische transparantie houdt in dat informatie over algoritmische instrumenten en algoritme-ondersteunde besluiten in een volledige, open, begrijpelijke, eenvoudig toegankelijke en gratis vorm wordt verstrekt. Een dergelijke transparantie over het gebruik van algoritmische instrumenten biedt overheidsdepartementen en overheidsinstanties de gelegenheid om best practices onder de aandacht te brengen. Het zorgt ook voor de nodige uitwisseling van kennis en draagt bij tot de verbeteringen in de ontwikkeling, het ontwerp en het gebruik van algoritmische instrumenten in de gehele overheidssector. Het stelt ontwikkelaars, gebruikers en beleidsmakers in staat om problemen vroegtijdig op te sporen en eventuele negatieve gevolgen te beperken.

De Algorithmic Transparency Standard bestaat uit twee onderdelen.

  • Enerzijds bevat ze een gegevensstandaard voor algoritmische transparantie (algorithmic transparency data standard). Het is een gestandaardiseerde manier om informatie te verzamelen over hoe de overheid algoritmische instrumenten gebruikt.
  • Anderzijds bevat de Algorithmic Transparency Standard ook een sjabloon/template en richtsnoeren voor algoritmische transparantie (algorithmic transparency template and guidance) die overheidsorganisaties helpen om informatie op een duidelijke en toegankelijke te verstrekken. Het sjabloon is opgebouwd uit twee niveaus van informatie.
    • De eerste laag (tier 1) bevat een korte niet-technische beschrijving van het algoritmisch hulpmiddel, een overzicht van wat het hulpmiddel is en waarom het wordt gebruikt.
    • De tweede laag (tier 2) bevat meer gedetailleerde technische informatie over het algoritmisch hulpmiddel, zoals specifieke details over hoe het werkt, de gegevens die het gebruikt, de mogelijke risico’s en informatie over gevoerde impactbeoordelingen.

Eens een overheidsinstantie de nodige informatie heeft gegeven, wordt het door de CCDO opgenomen in de Algorithmic Transparency Standard Collection. Op die manier hebben burgers een overzicht van de gebruikte algoritmische middelen. Deze informatie wordt ook gestandaardiseerd en opgenomen in de reeds aangehaalde gegevensstandaard voor algoritmische transparantie. In elk van de twee niveaus komen de nummers naast elk onderdeel overeen met de nummers in de eigenlijke gegevensstandaard voor algoritmische transparantie. Hieronder volgt een illustratie:

Update -10/2022

In oktober 2022 publiceerden het CDEI en CDDO een bijgewerkte versie/update van de Algorithmic Transparency Standard:

Update - 01/2023

Intussen werd ook online hub met betrekking tot de Algorithmic Transparency Standard gelanceerd. Deze bevat o.a. een verzameling van reeds gepubliceerde transparatie-rapporten.