beleidsmonitor

VS - Oprichting van de National Artificial Intelligence Research Resource Task Force

Het Office of Science and Technology Policy van het Witte Huis heeft samen met de National Science Foundation de “National Artificial Intelligence Research Resource Task Force” opgericht. Deze task force is een federaal adviescomité en heeft als taak om een blauwdruk uit te werken van de National AI Research Resource (NAIRR) en deze uit te voeren. De NAIRR is opgevat als een gedeelde onderzoeksinfrastructuur die AI-onderzoekers en -studenten in alle wetenschappelijke disciplines toegang zou moeten bieden tot computationele infrastructuur, kwalitatieve gegevens, educatieve instrumenten en gebruikersondersteuning.

Wat: beleidsoriënterend document/investeringsmaatregelen

Impactscore: 4 - Oprichting van een comité

Voor wie: Beleidsmakers, AI-ontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties

URL:

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2021/06/10/the-biden-administration-launches-the-national-artificial-intelligence-research-resource-task-force/

https://www.ai.gov/nairrtf/


Samenvatting:

Het Office of Science and Technology Policy van het Witte Huis heeft samen met de National Science Foundation de “National Artificial Intelligence Research Resource Task Force” (NAIRRTF) opgericht. Deze task force is een federaal adviescomité en heeft als taak om een blauwdruk uit te werken van het National AI Research Resource (NAIRR) en deze uit te voeren. De NAIRR is opgevat als een gedeelde onderzoeksinfrastructuur die AI-onderzoekers en -studenten in alle wetenschappelijke disciplines toegang zou moeten bieden tot computationele infrastructuur, kwalitatieve gegevens, educatieve instrumenten en gebruikersondersteuning.

De oprichting van de NAIRRTF werd opgedragen door de National AI Initiative Act van 2020. Meer specifek heeft dit comité als taak om aanbevelingen te doen omtrent de uitwerking, uitvoering en ondersteuning van het NAIRR, met inbegrip van de geschikte eigendomsstructuur en het bestuur ervan, een beheersmodel, de technische capaciteiten, mogelijkheden om kwalitatieve overheidsdatasets beter te verspreiden alsook de vereisten inzake beveiliging, privacy en burgerrechten en -vrijheden en een plan om het NAIRR blijvend te ondersteunen (eventueel door middel van publiek-private samenwerkingen). De NAIRRTF zal daarom twee verslagen bij het Amerikaanse Congres indienen die samen een alomvattende strategie en een uitvoeringsplan zullen vormen - een tussentijds verslag in mei 2022 en een eindverslag in november 2022. Het einddoel van de NAIRR is om Amerikaanse AI-innovatie te realiseren en zo de concurrentiepositie van de VS te verzekeren (wat ook zou moeten leiden tot nationale economische voorspoed).

Tot slot werd ook al aangekondigd dat er binnenkort ook een National AI Advisory Committee zou worden opgericht. Dit comité zou als taak hebben om aanbevelingen en advies te verstrekken over een brede waaier van AI-onderwerpen, onder meer over de implicaties van AI voor de toekomst van leren en werken; onderzoek en ontwikkeling; economische concurrentiekracht; maatschappelijke, ethische, juridische, veiligheids- en beveiligingsvraagstukken; commerciële toepassingen; en mogelijkheden voor internationale samenwerking.