beleidsmonitor

Duitsland – Facebook moet gebruik pseudoniemen toelaten

Op 27 januari oordeelde het Duitse federale hooggerechtshof dat Facebook het gebruik van pseudoniemen op zijn platform moet toelaten. Tot nu waren Duitse gebruikers verplicht om hun echte naam te gebruiken.

Wat: Rechterlijke beslissing

Impactscore: 1 - rechterlijke beslissing

Voor wie: sociale media-bedrijven

URL: https://www.euractiv.com/secti...

Samenvatting

Het Duitse federale hooggerechtshof oordeelde dat de handelwijze van Facebook in strijd was met de EU-regels inzake gegevensbescherming, alsook met de Duitse Telemediawet.

De uitspraak is gebaseerd op een rechtszaak die in 2018 werd aangespannen door twee Facebook-gebruikers die voor hun account een pseudoniem gebruikten in plaats van hun echte naam. Facebook riep de gebruikers op om hun echte namen te bevestigen, maar omdat de gebruikers hier niet op ingingen, werd hun account verwijderd. Ze ondernamen vervolgens juridische stappen.

Als resultaat van deze zaak verklaarde de rechter de gebruiksvoorwaarden van januari 2015 en april 2018 ongeldig in Duitsland en stelde het arrest dat gebruikers pseudoniemen mogen gebruiken: “De ongeldigheid van de bepaling over de verplichting om een duidelijke naam te gebruiken, betekent dat de bepaling zonder vervanging ophoudt van toepassing te zijn. Bijgevolg heeft de eiser jegens de verweerder een vordering om het netwerk onder een pseudoniem te gebruiken".

In de Telemediawet staat namelijk duidelijk dat aanbieders het gebruik van hun diensten ook "anoniem of onder een pseudoniem" moeten toestaan, voor zover dat mogelijk is.

Belangrijke kanttekening: de uitspraak is enkel van toepassing op oude zaken, aangezien de redenering van de rechtbank gebaseerd is op de periode voor de AVG in werking trad. In tegenstelling tot haar voorganger, de Richtlijn Gegevensbescherming, bevat de AVG geen expliciete bepalingen over anonimiteit.

De mogelijkheid bestaat dus dat met de regels van de AVG een soortgelijke zaak in de toekomst tot een verschillende uitkomst zou kunnen leiden.