policy monitor

NATO – NATO AI Strategy

De NAVO AI strategie schetst hoe AI op een ethische manier kan worden toegepast op het vlak van defensie en veiligheid. Er worden enkele beginselen voor verantwoord gebruik van AI-technologieën vastgelegd, in overeenstemming met het internationale recht en de waarden van de NAVO(-lidstaten). Verder gaat de strategie ook in op de bedreigingen die het gebruik van AI door vijanden met zich meebrengt en hoe een solide samenwerking met de (private) innovatiegemeenschap op het gebied van AI tot stand kan worden gebracht.

Wat: Beleidsoriënterend document

Impactscore: 4

Voor wie: beleidsmakers en ontwikkelaars van AI (met dual-use toepassingen)

URL: https://www.nato.int/cps/en/na...

.