beleidsmonitor

Spanje – Transparantie van AI in een arbeidscontext

Spanje heeft een nieuwe wetsbepaling aangenomen die algoritmische transparantie in een arbeidscontext oplegt. Deze nieuwe bepaling geeft werknemers het (collectieve) recht om geïnformeerd te worden over de parameters, regels en instructies op grond waarvan algoritmes of artificiële intelligentie (AI)-systemen hun arbeidsvoorwaarden beïnvloeden en/of hun toegang tot en behoud van werk bepalen.

Wat: wet

Impactscore: 1 - wet (juridisch bindend)

Voor wie: beleidsmakers, ontwikkelaars, dienstverleners

URL:

Wetsbepaling: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7840

Meer info: https://verfassungsblog.de/workers-vs-ai/

Wat:

Impactscore:

Voor wie:

URL: