beleidsmonitor

Verenigd Koninkrijk – Kader voor ethiek, transparantie en verantwoording met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming

De Britse overheid publiceerde recent een kader rond het ethisch, transparant en verantwoord gebruik van geautomatiseerde verwerkingen voor haar overheidsdiensten. Omdat bestaande richtsnoeren vaak lang, complex en abstract zijn, tracht ze via dit kader het overheidspersoneel te voorzien van duidelijke informatie en praktische stappen rond geautomatiseerde verwerkingen. Het kader is trouwens niet enkel van toepassing op ambtenaren, maar richt zich ook op beleidsmakers en ministers.

Wat: Richtlijnen

Impactscore: 2 - relevant voor bepaalde sector (overheid)

Voor wie: beleidsmakers; overheidspersoneel

URL: https://www.gov.uk/government/...

Key takeaway voor Vlaanderen: Er zijn talloze mogelijke toepassingsgevallen binnen de overheid voor geautomatiseerde besluitvorming. Daarbij is het belangrijk dat telkens goed wordt overwogen of er werkelijk nood is aan dergelijke verwerking. Zo ja, is het een zaak van goed bestuur om duidelijke, publieke, richtlijnen op te stellen ten behoeve van zowel de administratie als de burgers zodat het vertrouwen in dergelijke toepassingen kan bevestigd en vergroot worden.

Samenvatting

Recent publiceerde de Britse overheid voor haar overheidsdiensten een kader rond geautomatiseerde verwerkingen. De bedoeling van het kader is om het ethisch, transparant en verantwoord gebruik van geautomatiseerde verwerkingen te promoten.

Omdat bestaande richtsnoeren vaak lang, complex en abstract zijn, tracht de Britse overheid om haar overheidspersoneel via dit kader te voorzien van duidelijke informatie en praktische stappen rond geautomatiseerde verwerkingen. Het kader is niet enkel van toepassing op ambtenaren, maar richt zich ook op beleidsmakers en ministers.

Hoewel het kader expliciet voor de overheid bedoeld is, kan het wellicht ook een invloed hebben op bedrijven en andere organisaties. Want, zo stelt de Britse overheid, indien er met derde (private) partijen wordt gewerkt, moet het kader in acht genomen worden en meegenomen worden in commerciële overeenkomsten.

Verder benadrukt ze dat beleidsmakers er niet vanuit mogen gaan dat automatische of algoritmische besluitvorming alle (beleids)problemen zal oplossen, zeker als het over complexe problemen gaat.

Het kader bestaat uit 7 kernprincipes, waarbij telkens de context geschetst wordt, enkele praktische stappen gegeven worden en waar relevante bronnen te vinden zijn:

  1. Test zodat onbedoelde uitkomsten of gevolgen worden voorkomen
  2. Lever faire diensten aan alle gebruikers of burgers (belang van diversiteit)
  3. Maak duidelijk wie verantwoordelijk is
  4. Ga veilig om met gegevens en bescherm de belangen van de burgers
  5. Help gebruikers en burgers begrijpen welke impact het op hen heeft
  6. Verzeker dat de wet nageleefd wordt
  7. Bouw iets dat toekomstbestendig is

Tenslotte worden er enkele voorbeelden gegeven uit een aantal sectoren, namelijk politie, financiële diensten, gezondheid en grensveiligheid, om teams te helpen herkennen of een bepaald project geautomatiseerde besluitvorming omvat.