Data-Date

Data-Date: Welk type datagedreven onderwijs willen we?

26.01.2021 — 16:00‐18:00

Educatieve technologie wil bijdragen aan een betere toekomst van het onderwijs door in te zetten op real-time feedback, personalisatie, evidence-based leren, schoolefficiëntie en voortdurende innovatie.

Waar staat de technologie momenteel op dit vlak? Waar kan een school over beschikken en welke plannen heeft de overheid hierrond? Welke toekomst verkiezen we zelf voor het gedigitaliseerde onderwijs en wat zijn maatschappelijke aandachtspunten bij datagedreven onderwijstechnologie? Deze en andere vragen zullen experts in deze Data-Date behandelen.

In de Data-Date koppelen geven we ook inzage in de resultaten van de workshop ‘Co-designing a values-based future for digital education’, die een dag eerder plaatsvindt in het kader van de CPDP-conferentie en waar ook dieper wordt ingegaan op de uitdagingen die datagedreven onderwijs stelt.

Het panel:

  • Marco Houben (PhD-researcher, imec-SMIT-VUB): Terugkoppeling naar de workshop ‘Co-designing a values-based future for digital education’, die een dag eerder plaatsvindt in het kader van de CPDP-conferentie en waar ook dieper wordt ingegaan op de uitdagingen die datagedreven onderwijs stelt: hoe ziet de toekomst van digitaal onderwijs eruit? Welke gevolgen heeft dat voor publieke waarden? Hoe kunnen we de toekomst van digitaal onderwijs vormgeven met behoud van publieke waarden? En wat is de visie van de Europese Commissie op publieke waarden in de toekomst van digitaal onderwijs?
  • Eva Lievens (UGent, Law & Technology, Privacyrechten kinderen): Richtlijnen over data protection in education die in November zijn aangenomen door de Raad van Europa.
  • Ellen Vanderhoven (Departement Onderwijs): Met het Digisprong-plan wil de Vlaamse overheid werk maken van de digitalisering van het onderwijs. Dit leidt automatisch tot opportuniteiten voor datagedreven onderwijs, maar het brengt ook een heel aantal risico’s met zich mee.
  • Dries Debeer (ITEC, een imec onderzoeksploeg aan de KU Leuven): Als onderzoeksgroep zet itec in op het ontwikkelen en evalueren van data-gedreven educatieve technologie. Aan de hand van verschillende voorbeelden en projecten wordt een beeld geschetst van de huidige ontwikkelingen en het onderzoek binnen educatieve technologie. Daarnaast wordt stilgestaan bij learning analytics en personalisatie: Wat? Waarom? En hoe?
  • Zimcke Van de Staey (Dwengo vzw & UGent IDLab): AI buddy’ is een intelligente leertool waarmee je leert programmeren met behulp van AI. De buddy helpt leerlingen én leerkrachten om te leren programmeren. De tool analyseert het leerproces van beginnende programmeurs en geeft hen real-time feedback en aangepaste instructies. De leerlingen leren zelfstandiger en de leerkracht neemt een rol als coach op.

Schrijf je in