Co-creatie workshop

Welke maatschappelijke competenties zijn nodig voor een datagedreven toekomst? [ONLINE]

03.12.2021 — 14:00‐16:30


Op vrijdag 3 december 2021 (14u - 16u30) organiseert het Kenniscentrum Data & Maatschappij een co-creatie workshop voor HR-professionals rond een nieuw competentiemodel. In een steeds meer datagedreven maatschappij zijn niet enkel de technische competenties van professionals belangrijk, maar ook hun maatschappelijke competenties die verband houden met datatoepassingen. Welke kennis en vaardigheden hebben werknemers nodig om datagedreven systemen maatschappelijk verantwoord en juridisch correct te ontwikkelen en/of te gebruiken?

Deze vraag willen we samen met HR-medewerkers beantwoorden. Deze professionals kunnen werkzaam zijn in organisaties die datagedreven systemen ontwikkelen of dergelijke systemen gebruiken in hun organisatie.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij werkte dit jaar een eerste competentiemodel uit. Samen met HR-medewerkers willen we dit model verder professionaliseren en inzetbaar maken. Daarom zullen we in deze co-creatie workshop ...

  1. de huidige werkpraktijk van HR-professionals met betrekking tot competentiemodellen in kaart brengen;

  2. peilen naar de opportuniteiten en toepassingsmogelijkheden van een maatschappelijk georiënteerd competentiemodel rond datagedreven toepassingen in de huidige werkpraktijk van HR-professionals;

  3. samen met HR-professionals bekijken wat de voorwaarden zijn qua vorm en inhoud om dit model bruikbaar te maken.

De workshop gaat niet langer door aan de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 9, verdieping 1, 1050 Etterbeek), maar online via Microsoft Teams.