Data Date

Data-date Technologiegedreven gezondheidsbeleid

11.10.2022 — 16:00‐18:00


Het gebruik van digitale technologie is sterk toegenomen en heeft nog nooit zo duidelijk een transformerend effect op onze gezondheidszorg gehad. Toepassingen zoals wearables en Internet of Things (IoT)-apparaten zorgen ervoor dat de gezondheidszorg steeds meer in de richting van personalisatie en preventie evolueert. De COVID-19 gezondheidscrisis heeft bovendien de behoefte aan digitale gezondheidstoepassingen alleen maar vergroot. Veel van deze toepassingen richten zich op het meten en delen van gezondheidsgegevens. Een vlotte gegevensdeling is daardoor cruciaal voor een efficiënte en kwaliteitsvolle zorgverlening.

De weg naar een technologiegedreven gezondheidsbeleid ligt echter bezaaid met verschillende maatschappelijke, beleidsmatige en juridische uitdagingen. Die uitdagingen vormen het onderwerp van deze data-date, waar we verschillende panelleden aan het woord laten over hun ervaringen met een technologiegedreven gezondheidsbeleid.

Schrijf je in voor dit event op dinsdag 11 oktober van 16u tot 18u (online)

Locatie:
Online

Keynote speakers:
- Koenraad Jacob (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)
- Griet Verhenneman (Centre for IT & IP Law, UZ Leuven)
- Kathleen D’Hondt (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaanderen)
- Ilke Montag (Solidaris, De Maakbare Mens)

Programma:
In deze Data-Date worden de maatschappelijke, beleidsmatige en juridische uitdagingen voor een technologiegedreven gezondheidsbeleid verkend en wordt er ingegaan op vragen zoals:

• Hoe krijgen we burgers mee in een technologiegedreven gezondheidsbeleid?
• Wat hebben we geleerd uit de coronacrisis?
• Wat is de rol van de media in een dergelijke gezondheidscrisis? Kan de communicatie en berichtgeving beter?
• Wat zijn de spanningsvelden tussen privacy/GDPR en gezondheidsbeleid?
• Wat is de impact van de verdeling van bevoegdheden (horizontaal en verticaal) op beleid?
• Is het bestaande regelgevend kader fit for purpose om snel te handelen in geval van een nieuwe pandemie?
• Waar liggen de prioriteiten voor beleidsmakers?
• Is de verdeling van bevoegdheden de grootste uitdaging of zijn er andere spanningsvelden?