Blog

Leesvoer voor tijdens de kerstperiode: de beste nieuwsbronnen om AI-beleid vanop de eerste rij te volgen

21.12.2021

De ontwikkelingen op vlak van AI-beleid volgen zich in sneltempo op. Beleidsmakers over de hele wereld werken aan wetgeving om de ontwikkeling en het gebruik van AI-technologie in goede banen te leiden. Het doornemen van nieuwsbrieven blijft nog steeds één van de beste manieren om goed op de hoogte te blijven van de actualiteit. In deze blogpost maken we een overzicht van interessante nieuwsbrieven die je kunnen helpen om tijdens de kerstperiode en erna het snel evoluerende gebied van AI-beleid op te volgen. De criteria die we hanteerden om deze lijst op te stellen zijn dat deze nieuwsbrieven nog steeds actief zijn en een consistent publicatieschema volgen, zich volledig of voor een belangrijk stuk focussen op technologiebeleid en consequent kwaliteit bieden. Veel leesplezier!

Politico

  • AI.Decoded

Deze wekelijkse nieuwsbrief van Politico concentreert zich op het ruimere Europese beleid rond AI en data en de gerelateerde actualiteit. De focus ligt dus voornamelijk op de acties die de EU onderneemt met betrekking tot AI, maar er is ook aandacht voor bv. de initiatieven van de Raad van Europa, de NAVO of het Verenigd Koninkrijk. Regelmatig zit er ook een stuk in dat een bepaalde wetenschappelijke doorbraak bespreekt (in functie van de actualiteit). Het verregaande inzicht in het Europese wetgevingsproces onderscheidt deze nieuwsbrief van andere soortgenoten.

  • China Direct

China Direct is een andere wekelijkse Politico nieuwsbrief. Zoals de naam doet vermoeden, concentreert deze zich op de EU-China-relatie maar is er ook plaats voor bespreking van binnenlandse Chinese politiek en actualiteit. Qua onderwerpen bestrijkt deze nieuwsbrief dan ook het hele gamma aan beleidsonderwerpen dat de EU-China relatie kleurt: Taiwan, halfgeleidertechnologie, mensenrechten, klimaatbeleid, het Belt and Road Initiative,… Dit ruim perspectief zorgt ervoor dat de lezer verbanden kan leggen tussen bv. intern en extern EU-beleid die anders niet of minder duidelijk zijn.

  • Digital Bridge

Een laatste aanrader uit de Politico-familie is de Digital Bridge-nieuwsbrief van journalist Mark Scott. Digital Bridge belicht wekelijks de relatie tussen de EU en de VS op vlak van digitaal beleid en de spanningen en controverses die daarbij komen kijken. De nieuwsbrief brengt het laatste nieuws en exclusieve inzichten op een breed gamma aan onderwerpen, van platformregulering, trans-Atlantische data-akkoorden tot updates over de onderhandelingen van de EU-US Trade & Technology Council.

Chin.AI

Chin.AI is een wekelijkse nieuwsbrief die samengesteld wordt door Jeffrey Ding, een postdoctoraal onderzoeker aan het Stanford Center for International Security and Cooperation. Het interessante aan deze nieuwsbrief is dat deze dikwijls besprekingen bevat van vertaalde Chinese documenten of artikels over AI of gerelateerde onderwerpen. Daarenboven monitort Ding ook Chinese sociale media en rapporteert hij regelmatig over de discussies die hij daar volgt. Waar China Direct een inzicht verschaft in de officiële diplomatieke verhoudingen van China, verschaft Chin.AI dus soms een beeld ‘achter de schermen’ en geeft het de lezer een idee van hoe de modale chinees zich verhoudt ten aanzien van AI en technologische vooruitgang. Deze nieuwsbrief is ook nuttig om een inzicht te krijgen in het (economische) Chinese AI ecosysteem.

Policy.AI

Deze nieuwsbrief wordt opgesteld door het Center for Security and Emerging Technology van de Amerikaanse Georgetown University Walsh School of Foreign Service. Deze nieuwsbrief wordt voornamelijk gestuurd vanuit een Amerikaans perspectief en concentreert zich op binnenlandse en internationale beleidsinitiatieven (China in het bijzonder) die het Amerikaanse AI-ecosysteem beïnvloeden. Denk bv. aan de NAVO AI strategie of Amerikaans technologienieuws, maar ook vertalingen van relevante Chinese documenten of eigen rapporten over investeringen in AI in de VSA. In die zin vervolledigt deze nieuwsbrief het spectrum van Amerikaanse, Chinese en Europese perspectieven op het AI-beleidsvraagstuk.


AlgorithmWatch

AlgorithmWatch is een Duitse non-profit organisatie voor onderzoek en belangenbehartiging die zich inzet voor het evalueren van en informeren over algoritmische besluitvormingsprocessen. De organisatie verstuurt twee keer per maand een nieuwsbrief met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op vlak van geautomatiseerde besluitvorming. Inhoudelijk gaat het daarbij over thema’s zoals gezichtsherkenningstechnologie, de platformeconomie of surveillance. De focus ligt daarbij uitsluitend op de Europese actualiteit. De nieuwsbrief is erg interessant omdat het vaak nieuwsfeiten aanhaalt die vaak onder de radar blijven. Naast actualiteit bevat de nieuwsbrief ook een selectie van onderzoek, opiniestukken, evenementen en intern nieuws.

The Digital Brief (Euractiv)

The Digital Brief van het pan-Europese media-agentschap Euractiv is een uitstekende nieuwsbron om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op vlak van digitale beleidsvoering op Europees niveau. Ook nieuws uit de lidstaten komt aan bod, maar vaak wordt hier gefocust op de grotere EU-landen. Naast artificiële intelligentie houdt de Digital Brief zijn lezers ook op de hoogte op vlak van mededingingsbeleid, cybersecurity, data & privacy, media, telecom en industriële strategie, maar ook specifieke dossiers zoals de Digital Service Act en de Digital Markets Act. De journalisten van Euractiv hebben een uitgebreid netwerk in de Europese wijk in Brussel en kunnen daardoor vaak met primeurs uitpakken.

European Data Protection Supervisor (EDPS)

Om de vinger aan de pols te houden op vlak van beleid, is het ook essentieel om de communicatie van beleidsmakers op te volgen. Een belangrijke bron wat betreft het beleid rond data is de nieuwsbrief van de EDPS. De EDPS stuurt jaarlijks 10 nieuwsbrieven uit, die steeds een mix zijn van actualiteit op vlak van gegevensbescherming, persberichten, richtlijnen en standpunten van de EDPS en intern nieuws. Met de onderdelen TechDispatch en TechSonar zijn er ook educatieve elementen ingebouwd. TechDispatch geeft meer context bij een bestaande technologie of thema, terwijl TechSonar een analyse maakt van opkomende technologietrends.

Last week in AI

Skynet Today is een Amerikaanse site gewijd aan het aanbieden van toegankelijke en geïnformeerde berichtgeving over het laatste AI-nieuws en trends. Het wil AI-technologie uit de wetenschappelijke hoek halen en een brug slaan naar de samenleving. Last week in AI is de wekelijkse nieuwsbrief van het platform en bevat nieuws over onderzoek, industrie, specifieke toepassingen en controverses rond AI. AI-beleid is ook een aparte sectie in de nieuwsbrief, maar zit ook verweven in de andere thema’s. De nieuwsbrief bevat ook wekelijks een nieuwe podcast en heeft sinds kort ook een vaste column, geschreven door één van de curators.

Bronnen uit eigen huis

In deze blogpost maken we ook even ruimte voor zelfpromotie. Het Kenniscentrum Data & Maatschappij wil ook zelf zijn stakeholders continu informeren over AI-beleid en doet dat via twee kanalen:

  • Beleidsmonitor: De website van het Kenniscentrum heeft een toegewijde pagina die een overzicht bevat met samenvattingen van relevante nieuwe beleidsdocumenten. Via een aparte pagina op LinkedIn zetten we die documenten nog eens extra in de schijnwerpers.
  • Actua-nieuwsbrief: Het Kenniscentrum verstuurt naast een algemene nieuwsbrief ook tweewekelijks een Actua-nieuwsbrief uit. Deze mailing focust op nieuwsfeiten die steeds een link hebben met ons land en focust daarbij vaak op beleid of beleidsgerelateerde items.