NEWS

Data- of AI-toepassingen in de zorg? Organiseer zelf een workshop met je medewerkers en ga de uitdaging aan!

07.09.2021

We werkten samen met VIVES Hogeschool een draaiboek uit zodat je zelf met de AI Blindspots healthcare kaartenset aan de slag kan in jouw zorginstelling. Wordt er binnenkort een nieuwe data- of AI-toepassing in je zorginstelling gelanceerd? Of wil je graag een bestaande toepassing evalueren? Dan helpt deze kaartenset jou om de ethische, juridische en maatschappelijke aandachtspunten te identificeren en aan te pakken.

Recent publiceerden we, samen met VIVES Hogeschool, een nieuwe tool, de AI Blindpots healthcare kaartenset. Deze kaartenset helpt je ethische, juridische en maatschappelijke uitdagingen en blinde vlekken van een bepaalde data- of AI-toepassing te identificeren. De kaartenset werd specifiek gemaakt voor data- of AI-toepassingen die gebruikt worden binnen een zorgcontext, zoals bijvoorbeeld een valdetectiesysteem of een wearable die gezondheidsgegevens van de gebruikers analyseert. De kaartenset helpt je om na te denken over mogelijke uitdagingen, zoals de impact op de gebruiker of het bijscholen van werknemers, die gepaard gaan met de toepassing en waar je misschien in eerste instantie nog niet bij hebt stilgestaan. Op die manier willen we bijdragen aan meer betrouwbare en deugdzame data- en AI-toepassingen in de zorg. Meer informatie over de kaartenset kan je vinden op deze pagina.

Lanceer je binnenkort een nieuwe data- of AI-toepassing in je zorginstelling en wil je zeker zijn dat je alle uitdagingen en implicaties hebt in acht genomen? Of heb je recent een nieuwe data- of AI-toepassing gelanceerd en wil je deze evalueren? Dan kan een workshop waarbij de kaartenset centraal staat je zorginstelling verder helpen! Samen met VIVES Hogeschool werkten we ook een draaiboek rond deze kaartenset uit. Dit draaiboek bevat een handleiding om een brainstorm of workshop te organiseren rond een specifieke data- of AI-toepassing.

Aan het eind van de workshop heb je met een groep aan de hand van een concrete data- of AI-toepassing nagedacht over hoe je dergelijke toepassingen op een verantwoorde manier kan implementeren in de gezondheidszorg. Daarnaast levert de workshop een aantal werkpunten op die richting kunnen geven aan de eigen werkpraktijk.

Het draaiboek bevat een uitgewerkte handleiding zodat je zelf een moderator kan aanstellen om de workshop te begeleiden. Wij geven de moderator de nodige informatie en tools om een team te begeleiden. De workshop duurt ongeveer twee uur en half en idealiter wordt deze georganiseerd voor een gemengde groep waarbij verschillende functieprofielen (verpleegkundige, arts, IT-medewerker of verantwoordelijke, lid ethische commissie, management) aanwezig zijn.

In het draaiboek vind je ook een checklist met een reeks vragen die je voorafgaand aan de workshop best beantwoordt. De vragen peilen naar de eigenschappen en context van de data- of AI-toepassing waar je rond wil werken. Hoe specifieker je deze vragen kan beantwoorden, hoe geschikter de toepassing is om te bespreken in de workshop. Dit levert je aan het eind van de workshop ook meer concrete en hands-on werkpunten op.

Wij zijn benieuwd naar wat jij van deze workshop vindt. Deel jouw ervaringen met info@data-en-maatschappij.ai. Zo kunnen wij nog beter op jouw noden inspelen.