NEWS

Kenniscentrum werkt aan model voor ethische, juridische en maatschappelijke competenties

08.06.2021

Datatoepassingen en artificiële intelligentie zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse realiteit. Er wordt verder getimmerd aan de weg naar een meer gedigitaliseerde samenleving. De focus ligt niet enkel op meer digitalisering, maar ook op meer betrouwbare data-en AI toepassingen. Hiervoor zijn niet enkel de technische competenties voor het ontwikkelings-, productie- en implementatieproces van datatoepassingen en artificiële intelligentie van belang, maar de niet-technische competenties zijn des te belangrijker.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij ontwikkelt een competentiemodel, waarbij voor een tiental functieprofielen de ethische, maatschappelijke en juridische competenties voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van datatoepassingen en AI in kaart worden gebracht. Het competentiemodel kijkt naar de competenties van morgen voor de ontwikkeling en het gebruik van betrouwbare en duurzame data- en AI-toepassingen. Het representeert niet het huidige kennen en kunnen van deze profielen, maar denkt na over de niet-technische competenties die in de toekomst nog belangrijker zullen worden.

Voor wie en waarom?

Het competentiemodel heeft verschillende functies:

  1. Ten eerste, geeft het weer welke ethische, juridische en maatschappelijke competenties een functieprofiel wel/niet moet hebben.

  2. Ten tweede, kan het dienen als een leidraad bij de aanwerving van nieuwe werknemers. Welke competenties heeft de potentiële werknemer en sluiten deze aan bij de competenties in het model? Waar moet de werknemer zich mogelijks nog in verder versterken?

  3. Ten derde, kan het als maatstaf dienen voor opleidingstrajecten van deze functieprofielen. Houdt het opleidingstraject rekening met de competenties in het model?

  4. Ten slotte, kunnen de functieprofielen aan de hand van het competentiemodel kijken welke ethische, juridische en maatschappelijke kennis zij nog niet voldoende hebben en gerichter een opleiding zoeken die hier op inspeelt.

Hoe ziet het model er (momenteel) uit?

  • Het bevat 4 type competenties: algemene competenties, ethische competenties, juridische competenties en maatschappelijke competenties.

  • Het bekijkt welke van deze competenties belangrijk zijn voor 10 functieprofielen werkzaam in het data-/AI-domein (business analyst, compliance officer, interaction designer, data scientist, product owner, DPO, in-house counsel, sustainability manager, project manager en procurement manager).

  • Het beoordeelt of ieder functieprofiel eerder een basisniveau of gevorderd niveau van deze competenties hoeft te hebben.

Mee nadenken over het model?

Momenteel ligt het preliminaire model voor bij enkele stakeholders ter feedback. Ontbreken er competenties of zijn sommige competenties niet relevant voor functieprofiel X? Is de beoordeling qua kennisniveau van de competenties (basis of gevorderd) correct?

Wil je graag mee feedback geven op het model en betrokken zijn bij de verdere uitwerking van het competentiemodel? Contacteer ons op info@data-en-maatschappij.ai.

Met dank aan de klankbordgroep van het opleidingsgedeelte van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en andere betrokken stakeholders die we al hebben gesproken over deze opdracht en die ons reeds hielpen met de uitwerking ervan.

[illustration by unDraw]