EVENT

Ons bezoek aan de FARI Brussels Conference

14.07.2022


De eerste editite van de FARI Brussels Conference ging door op 5 en 6 juli 2022 rond het thema ‘AI, Data, and Robotics for the Common Good’. In deze blogpost kom je meer te weten over deze conferentie en de sessie die het Kenniscentrum Data & Maatschappij er modereerde.

Wat is FARI?

FARI AI for the Common Good Institute werd in 2021 opgericht door de Vrije Universiteit Brussel en Université Libre de Bruxelles, met de steun van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. FARI brengt meer dan driehonderd onderzoekers in AI en aanverwante disciplines samen rondom projecten die het algemeen belang dienen. Het wil het Brussels Gewest en haar inwoners helpen uitdagingen, zoals bijvoorbeeld vervoer en duurzame ontwikkeling, aan te pakken. Dit door burgerraadplegingen te houden om te bepalen hoe AI en algoritmen het dagelijks leven kunnen verbeteren. Wil je meer weten over FARI, bezoek dan zeker hun website.

FARI Brussels Conference

De conferentie beoogde een AI-strategie uit te rollen waarin duurzaamheid en inclusiviteit centraal staan. In de sessies werd besproken op welke manier data, AI en robotica het algemeen belang kunnen dienen kunnen ingezet worden om uitdagingen zoals de klimaat- en gezondheidscrisis aan te pakken.

Hoe burgers betrekken in AI?

Het amai!-project, een samenwerking tussen het Kenniscentrum Data & Maatschappij en het Kenniscentrum voor citizen science Scivil, kreeg de kans om zichzelf voor te stellen bij het publiek van de FARI Brussels Conference in de sessie over hoe burgers meer betrokken kunnen worden bij AI, data en robotica.

amai! brengt burgers en experten samen om AI-oplossingen uit te werken voor belangrijke maatschappelijk uitdagingen op vlak van klimaat en milieu, gezondheid, mobiliteit en werk. Burgers krijgen de kans ideeën in te dienen, en experten en organisaties werken deze ideeën verder uit tot concrete oplossingen.

Alice Siu, professor verbonden aan Stanford University, ging dieper in op het gebruik van Stanford’s Online Deliberative platform om burgers enerzijds te informeren over een bepaald thema, maar om hen ook de kans te geven hun ervaringen en meningen te delen.

Vincent Mai van Université de Montréal toonde hoe deliberaties werden georganiseerd om met burgers na te denken over de ethische aspecten van AI. Hij focuste daarbij voornamelijk op twee projecten, de ontwikkeling van de Montreal Declaratie (Montréal Declaration for a Responsible Development of Artificial Intelligence) en de Open Dialogue on AI Ethics in samenwerking met UNESCO.

In deze sessie werden drie manieren belicht, die elk op hun eigen manier burgers betrekken in data- en AI-projecten. Maar er zijn ook uitdagingen: hoe betrek je burgers die minder digitaal vaardig zijn bij een online deliberatief proces? hoe kan je burgers nog laagdrempeliger informeren over wat AI is en wat het voor hen kan doen? hoe kan je burgers meer bewust maken van de ethische aspecten van AI en welke impact AI kan hebben op hun leven? Nog heel wat vraagtekens, en het Kenniscentrum Data & Maatschappij en amai! exploreren verder hoe burgers beter kunnen betrokken worden.

Kon je niet bij de sessie zijn, dan kan je deze herbekijken op het YouTube-kanaal van FARI.