amai!

Project amai! gaat verder. Iedereen kan de toekomst van AI mee bepalen!

15.03.2022

Na het succes van het project in 2021, maakt amai! een doorstart. Vanaf vandaag zoekt het project naar nieuwe ideeën voor AI-toepassingen bij het brede publiek. Amai! vertrekt van de overtuiging dat niet alleen een kleine groep van experts mag nadenken over de mogelijke toepassingen en uitdagingen in artificiële intelligentie. Iedereen in onze samenleving moet inspraak krijgen in de richting die technologische innovaties met AI uit zullen gaan.

Amai! begon in 2021 met het verzamelen van ideeën bij de Vlamingen voor nieuwe toepassingen voor artificiële intelligentie. 1 jaar, 352 ingediende ideeën, 5 co-creatiesessies en bijna 3000 publieksstemmen later, zijn 4 nieuwe projecten van start gegaan om een innovatieve AI-toepassing te ontwikkelen.

Van idee tot toepassing

Op het platform amai.vlaanderen kan iedereen zijn vragen en ideeën delen voor AI-toepassingen binnen vier thema’s die heel wat Vlamingen belangrijk vinden: klimaat & milieu, gezondheid, mobiliteit en werk. Aan deze vier domeinen wordt dit jaar ook een nieuw thema toegevoegd: Iedereen Mee! Niet iedereen kan even snel meesurfen op de digitale golf en met dit nieuwe thema wil amai! extra aandacht besteden aan digitale inclusie bij het verzamelen van ideeën en het toekennen van de projectsubsidies.

Wanneer in juni de ideeën voor AI van de Vlamingen op amai.vlaanderen verzameld zijn, kunnen consortia van bedrijven, kennisinstellingen en burgers de handen in elkaar slaan om één van deze ideeën uit te werken tot een AI-toepassing. Vijf projectvoorstellen krijgen aan het einde van 2022 financiële steun om in 2023 een idee waar te maken. Ook bij de uitwerking van deze ideeën in projecten, blijven burgers betrokken als citizen scientists die data verzamelen of analyseren die nodig zijn om de AI-systemen te ontwikkelen.

Wil je graag meer weten over amai!, over hoe het project tot stand kwam en wat de plannen zijn voor 2022? Beluister dan zeker deze aflevering van brAInbytes, onze podcastreeks. Pieter Duysburgh (Kenniscentrum Data & Maatschappij), Michiel Vaes (Kenniscentrum Data & Maatschappij), Karen Verstraelen (Scivil) en Carina Veeckman (imec-smit, VUB) vertellen ons over hoe je burgers betrekt bij AI-educatie en -innovatie en hoe je zo aan innovatie en wetenschapscommunicatie kan doen.

“De vele voordelen van AI zijn nog onbekend en onbemind, daar willen we met het Vlaamse actieplan AI verandering in brengen. Door bedrijven en burgers te sensibiliseren en te stimuleren om met AI aan de slag te gaan, willen we de technologie breed verspreiden in Vlaanderen en onze regio op de kaart zetten op vlak van AI en innovatie”
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie

Amai! komt naar je toe

In 2021 was amai! door de COVID-pandemie genoodzaakt om heel wat activiteiten online te laten doorgaan. Met code geel en met de lente in het vooruitzicht, komt amai! in 2022 van achter de computerschermen uit en zetten we meer in op fysieke ontmoetingen. Daarom is een divers aanbod van activiteiten uitgewerkt, waaraan diverse groepen en organisaties, bedrijven, bibliotheken en scholen kunnen deelnemen. In deze sessie kunnen ze bijleren over artificiële intelligentie, ideeën voor AI toepassingen brainstormen en discussiëren over voorwaarden en grenzen voor AI. Je zal amai! overal tegenkomen dit voorjaar, aarzel niet om ook jouw idee achter te laten.

Artificiële intelligentie is sterk in ontwikkeling en we moeten in de gaten houden dat deze technologie geen ongewenste effecten genereert. Hoe kunnen we garanderen dat artificiële intelligentie inclusief is, privacy respecteert en ethisch handelt? Op deze ‘ja, maar-vragen’ wil amai! dit jaar dieper ingaan met de Vlamingen. Tijdens de verschillende amai! activiteiten zullen de deelnemers hierover in gesprek gaan. Met de inzichten uit deze gesprekken gaat het amai!-team samen met burgers aan de slag. Het resultaat zal richtinggevend zijn voor AI-toepassingen bij overheden, bedrijven en onderzoekers.

Vlaams actieplan AI

Het project amai! wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Data & Maatschappij en Scivil, het Vlaams Kenniscentrum voor Citizen Science. Het kadert binnen het Vlaams Actieplan AI van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Het Vlaams Actieplan AI werd in 2019 gelanceerd door minister van Innovatie Hilde Crevits en is gericht op onderzoek, implementatie, ethiek en opleiding. Met het actieplan wil minister Crevits zowel burgers als ondernemingen klaarstomen voor een toekomst met Artificiële Intelligentie. De lancering van het burgerwetenschapsprogramma amai! moet hiertoe bijdragen.

Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits: “Een kwart van de Vlaamse bedrijven gebruikt artificiële intelligentie. Daarmee scoren we ver boven het Europese gemiddelde. Desondanks blijft AI een nichetechnologie en vooral een zaak van grote bedrijven. De vele voordelen van AI zijn nog onbekend en onbemind, daar willen we met het Vlaamse actieplan AI verandering in brengen. Door bedrijven en burgers te sensibiliseren en te stimuleren om met AI aan de slag te gaan, willen we de technologie breed verspreiden in Vlaanderen en onze regio op de kaart zetten op vlak van AI en innovatie”