NEWS

Schrijf je nu in voor een kampvuursessie!

15.06.2021

Neem deel aan een amai!-kampvuursessie en bepaal mee hoe AI ons kan helpen op vlak van mobiliteit, gezondheid, klimaat en werk!

Een kampvuursessie, wat is dat?

De afgelopen maanden werden heel wat verrassende ideeën verzameld op het amai! platform. Met deze ideeën gaan we verder aan de slag tijdens een kampvuursessie. We bepalen samen welke ideeën de meest waardevolle zijn en brainstormen over hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

We nodigen graag burgers, medewerkers van bedrijven, AI-experts, non-profits en burgerbewegingen uit om samen verder te sleutelen aan deze ideeën rond mobiliteit, gezondheid, klimaat & milieu en werk. Op deze manier geven we samen richting aan AI in Vlaanderen!

Klinkt leuk, wat gaan we dan precies doen?

We trappen een kampvuursessie op gang met een kort spel. Ontdek met “AI of NI” waar AI al voorkomt in jouw leven! Is er toch nog iets onduidelijk? De aanwezige AI-experten geven je graag een woordje uitleg.

Na die opwarmer begint het ‘serieuzere’ werk; we nemen in groepen van maximaal 10 personen vragen en ideeën die op de website van amai! staan, verder onder de loep. Samen wordt er gebrainstormd over de meerwaarde, een mogelijke oplossing en het vernieuwende karakter. Neem dus zeker deel als je zelf een idee ingediend hebt!

Na de kampvuursessies zal een expertenpanel 20 ideeën selecteren en opnemen in de amai!-projectoproep. Uiteindelijk zullen de vier beste projectvoorstellen een budget krijgen. Deze vier ideeën worden in 2022 effectief gerealiseerd.

Dit alles gaat door in een gezellig, coronaproof kader – bij mooi weer buiten met een (virtueel) kampvuur.

Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan deze kampvuursessies vinden ze op verschillende locaties in Vlaanderen plaats, telkens van 18u30 tot 20u30.

Interesse om deel te nemen?
Schrijf je snel in voor één van onderstaande kampvuursessies:

Meer informatie over amai! en de kampvuursessies via amai.vlaanderen.

MEER INFO