monitor

SolidMonitor: Vlaming wil persoonlijke datakluis vooral gebruiken voor gezondheidstoepassingen

23.01.2024

Voor het tweede jaar op rij voerden imec-onderzoekers aan de UGent en VUB een online survey uit bij 2.500 Vlamingen naar privacy, persoonlijke data en datakluizen. De cijfers bevestigen de conclusies van de eerste ‘SolidMonitor’: Vlamingen ervaren een probleem in de manier waarop online met hun data en privacy omgesprongen wordt. Persoonlijke datakluizen kunnen volgens een grote meerderheid van de ondervraagden een oplossing bieden. Vooral voor gezondheidstoepassingen blijkt vandaag een draagvlak te bestaan.

Enkele belangrijke cijfers uit het tweede rapport, dat verscheen in het kader van het SolidLab project:

  • 65% van de Vlamingen voelt zich bezorgd om zijn of haar online privacy. Amper 6% voelt zich vandaag comfortabel bij het delen van persoonlijke data.
  • Bijna 8 op de 10 Vlamingen vindt bovendien dat bedrijven onvoldoende transparant zijn over welke persoonlijke gegevens worden verzameld.
  • Ongeveer 7 op 10 Vlamingen voelen weinig controle over hun persoonlijke informatie.
  • Er is een sterke stijging in het aantal Vlamingen dat accepteert dat data delen een ongemakkelijk proces is. Haast een kwart van de Vlamingen heeft zelfs een cynische houding tegenover privacy ontwikkeld.
  • 7 op de 10 Vlamingen staan dan weer positief tegenover het concept van de persoonlijke datakluis. De helft van de Vlamingen ziet zich in de toekomst persoonlijke datakluizen gebruiken. Deze cijfers zijn identiek aan die van de vorige bevraging. Het adoptiepotentieel blijft dus sterk aanwezig, maar vertoont geen stijgende trend.
  • Om het potentieel van datakluizen te exploreren werden verschillende gebruiksscenario’s in vijf diverse toepassingsdomeinen voorgelegd. Het grootste draagvlak (bijna de helft van de ondervraagden, en dit verschilt weinig per leeftijdscategorie) zien we in het domein van gezondheid (bijvoorbeeld voor het geven van gezondheidsadvies op maat). Het scenario over wonen kon 1 op 3 Vlamingen overtuigen (bijvoorbeeld voor energie-efficiëntie). De overige scenario’s (mobiliiteit, financiën, media, HR) konden slechts een kwart van de Vlamingen overtuigen. Wat zou dat verschil mee kunnen verklaren? Ziekenhuizen en aanbieders van gezondheidszorg genieten een hoog vertrouwen

Lees het volledige rapport op de imec-website.