Boek review

Wij lazen voor jou: 'Technology is not neutral: a short guide to technology ethics'

03.10.2022

Ethiek gaat niet alleen over wat goed en slecht is. Wie als gebruiker, ontwikkelaar of manager in aanraking komt met technologie wil graag ook weten hoe die ethiek kan toepassen tijdens de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van technologie. In ‘Technology is not neutral: a short guide to technology ethics’ poogt Stephanie Hare, een onderzoeker en auteur voor onder meer the Financial Times en The Washington Post, een toegankelijke introductie te geven over hoe je techniek ethiek kan toepassen in de praktijk. Ze maakt een overzicht van alle aspecten die belangrijk zijn om rekening mee te houden en gebruikt veel voorbeelden om haar bevindingen te verhelderen. Ook de machtsverhoudingen die daarbij spelen komen veelvuldig aan bod, zoals de rol van Big Tech en hoe de politiek zelf technologie gebruikt én misbruikt.

Wat kan je lezen in dit boek?

In de eerste twee hoofdstukken geeft Hare een toegankelijk overzicht van wat technologie is, wat het neutraal maakt, en welke instrumenten we kunnen gebruiken om een grens te kunnen trekken. Ze refereert hierbij naar veel voorbeelden en denkers uit de praktijk en gebruikt de verschillende filosofische disciplines als leidraad om een technologie aan de kaak te stellen. Zo gebruikt ze bijvoorbeeld metafysica (de filosofische discipline die zich afvraagt wat realiteit is) om te bevragen of de data die wordt gebruikt in een AI-systeem de realiteit juist weerspiegelt. Ze geeft het voorbeeld van het selectie algoritme van Amazon waarvan in 2018 duidelijk werd dat deze een bias had in het voorstellen van mannen voor een job. Ze stelt dat deze uitkomst enkel de realiteit binnen Amazon weerspiegelt, waar inderdaad op dat moment meer mannen werkten dan vrouwen, maar het algoritme weerspiegelt niet de realiteit van onze samenleving, waar de man/vrouw verdeling ongeveer 50/50 is. Dit had een lichtje kunnen doen branden om verder na te gaan hoe de selectieprocedure van Amazon werkt en hoe die beter rekening kan houden met de huidige realiteit.

De laatste twee hoofdstukken van het boek bevatten elk een concrete casus waar ze laat zien hoe je de filosofische disciplines kan toepassen op dat voorbeeld. De eerste casus gaat over gezichtsherkenningssoftware en de tweede casus bespreekt de verschillende technologieën die zijn ingezet tijdens de corona pandemie (apps, covid paspoorten, …).

Voor wie is dit boek?

‘Technology is not neutral’ is een goede introductie voor een ieder die in één boek wil proeven van wat techniek ethiek kan inhouden vanuit een praktisch perspectief. Het boek is echter geen ‘how to’-gids met concrete handvatten om meteen aan de slag te gaan, maar geeft wel een verhelderend overzicht van vragen die je kan stellen en reikt verschillende aspecten aan om mee te nemen tijdens de ontwikkeling of het gebruik van technologie. De aangehaalde voorbeelden komen, net als de auteur, vaak uit het Verenigd Koninkrijk en zijn vaak gerelateerd aan de pandemie. Een Vlaamse lezer zal daarmee nog wel een kleine vertaalslag moeten maken naar de eigen praktijk.

Conclusie

‘Technology is not neutral’ is geen boek voor wie op zoek is naar diepe filosofische reflectie of duidelijke te nemen acties binnen een organisatie, maar biedt wel een overzichtelijke introductie voor degenen die nieuw in het veld van techniek ethiek zijn en graag een aantal praktijkcasussen willen doornemen. Het boek is daarmee een goed startpunt om meer te leren over de ethiek van technologie.