MOOC

Wij volgden dit voor jou: 'Elements of AI'

15.12.2020

We lezen en horen veel over artificiële intelligentie (AI), maar wie snapt echt goed waar het precies over gaat? 'Elements of AI' is een gratis online cursus (een MOOC of Massive Open Online Course) die je de basis van Artificiële Intelligentie (AI) wil bijbrengen. De cursus is in 2018 ontworpen door de Universiteit van Helsinki in samenwerking met het technologiebedrijf Reaktor en sinds oktober 2020 is de cursus ook in het Nederlands beschikbaar. Maar wat steek je er nu echt van op? Wij deden de test.

Waarom deze cursus?

AI speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Toch is de kennis over wat AI precies is nog te beperkt bij een groot deel van de bevolking, en bestaan er veel misverstanden rond. Elements of AI wil hier verandering in brengen door kennis over AI voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken, ook voor zij die geen voorkennis hebben van AI of technologie.

De cursus heeft ondertussen al verschillende aanbevelingen ontvangen van onder andere Forbes en MIT. De lancering van de Nederlandstalige versie was een goede gelegenheid voor een aantal medewerkers van het Kenniscentrum om de cursus zelf te ervaren. We volgden de cursus in verschillende talen: Jonne de Engelstalige en Michiel de nieuwe Nederlandse versie, om ook op dat vlak een vergelijking te kunnen maken.

Wat leer je in deze cursus?

In de cursus komen meerdere aspecten van AI op een begrijpelijke manier aan bod. De totale tijdsduur van de cursus is zo’n 5 à 9 uur. De cursus is verdeeld in zes hoofdstukken met elk drie tot zes oefeningen. Door de zes hoofdstukken heen leer je de logica achter algoritmes, welke toepassingen AI wel of niet aan kan bijdragen en wat de implicaties zijn op de maatschappij. De structuur is als volgt:

  • Het eerste hoofdstuk bespreekt de definitie van AI en gerelateerde onderzoeksvelden, zoals Machine Learning en Robotica. Het blijkt dat een eenduidige definitie van AI niet zo gemakkelijk te maken is.
  • Het tweede hoofdstuk legt uit op welke wijze AI-systemen problemen aanpakken en oplossen aan de hand van spelletjes met simpele regels. Je leert de logica achter een algoritme door zelf een aantal logische problemen op te lossen.
  • In het derde hoofdstuk ga je dieper in op hoe AI-systemen kunnen omgaan met een scala aan onbekende en onzekere factoren, uiteenlopend van ontbrekende informatie tot opzettelijke misleiding. Hier komt een beetje statistiek bij kijken.
  • Het vierde hoofdstuk gaat over machine learning. Hier leer je hoe een algoritme zichzelf kan trainen.
  • Het vijfde hoofdstuk gaat nog een laag dieper en geeft inzicht in neurale netwerken en deep learning, een specifieke vorm van machine learning die veel in moderne AI-systemen wordt gebruikt.
  • Het zesde hoofdstuk, tenslotte, staat stil bij de implicaties van AI in de maatschappij en leert je met een kritische blik te kijken naar (sensationele) beweringen over AI in de media.

Na het volgen van deze cursus heb je het mysterie rond AI ontrafeld - zoals de slagzin van de MOOC ook zelf belooft. Je krijgt een duidelijk beeld van wat AI wel en juist niet kan. Ook leer je de logica achter AI-systemen begrijpen en kan je AI-fabels herkennen. Oftewel, je begrijpt beter de rol van AI in onze samenleving en wat een reële toekomst is voor moderne technologie.

Elements of AI Hoofdstukken
De verschillende 'Elements of AI' hoofdstukken.

Wat vonden we van deze cursus?

Wij vinden deze cursus erg sterk en hebben veel bijgeleerd. Dit komt voornamelijk omdat de huidige rol van AI in de wereld helder wordt gepresenteerd: het gaat niet om mysterieuze toekomstige robots, maar om wat de reële werking en beperkingen van AI zijn. De inhoud is op een makkelijke en begrijpelijke manier uitgelegd, zonder kinderachtig te worden. Zo slaagt de cursus in zijn opzet om op een toegankelijke manier een groot publiek inzicht te geven over de achtergrond, realiteit en problemen van AI-systemen, waardoor je het belangrijke onderscheid tussen feit en fictie over AI kan leren. Het filosofische en maatschappelijke reflectiemoment op het einde vinden we een meerwaarde: het doet de cursist nadenken over wat nodig is om tot betrouwbare AI-systemen te komen. Onder andere het recht op privacy, een kritische blik en een goed beleid rond AI worden daarbij aangehaald als belangrijke hoekstenen.

De cursus was vormgegeven als verschillende artikelen met opdrachten tussendoor. De opdrachten bestonden zowel uit gesloten als open vragen en hadden verschillende graden van moeilijkheid voor een prettige afwisseling. De open vragen worden beoordeeld aan de hand van peer review. Na het beantwoorden van de open vraag word je gevraagd om minimum 3 antwoorden van anderen te beoordelen. In de Engelse versie had je hier vaak binnen 15 minuten al genoeg peer reviews ontvangen. Bij de Nederlandstalige versie duurt dit iets langer, aangezien er natuurlijk veel minder mensen de cursus in deze taal volgen. Ook is het mogelijk om via je profiel naar andere talen om te schakelen. Let wel, je voortgang van de voltooide opdrachten wordt niet meegenomen bij het veranderen van de taal.

De website was erg intuïtief om te gebruiken en de artikelen goed leesbaar. Ondanks de mooie afbeeldingen tussendoor, kan het soms toch wat eentonig worden doordat het toch veel tekst is. Hopelijk krijgen we in de toekomst bv. nog wat meer video, ter afwisseling.

Voorbeeld van een spelletje
Voorbeeld van een denkoefening.

Conclusie

Wij raden deze cursus aan als je interesse hebt om op een leuke, toegankelijke en interactieve manier meer te lezen en te leren over de werking en implicaties van AI!

Links

Ontdek de cursus hier:
Nederlandstalige versie: www.elementsofai.be
Engelstalige versie: www.elementsofai.com