brAInfood

brAInfood: Wat is de synergie tussen duurzaamheid en AI

Datum van publicatie: april 2024

De laatste jaren is er veel aandacht voor de inzet van AI ter bevordering van duurzaamheid. AI kan een rol spelen bij het bereiken van belangrijke doelen, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook is er toenemende aandacht voor de duurzaamheid van AI-systemen zelf. Zeker door de opkomst van generatieve AI.

Maar wat betekenen termen zoals ‘duurzame AI’
en ‘duurzaamheid’? Het is belangrijk om een gemeenschappelijk begrip te waarborgen om misbruik en verwarring te voorkomen. In deze brAInfood verduidelijken we concepten rond duurzaamheid.

Deze BrAInfood werd gemaakt in samenwerking met Sophia Falk (Universiteit van Bonn - Sustainable AI Lab).

Download de brAInfood onderaan deze pagina.


Met brAInfood wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij op een toegankelijke manier hapklare informatie over artificiële intelligentie meegeven. brAInfood is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.

Omslagfoto via Pickpik