brAInfood

brAInfood: Houdt mijn technologie rekening met ethiek?

Datum van publicatie: september 2020 / Gekeken of updates nodig waren: maart 2024

WAAR GAAT DIT OVER?

In deze brAInfood keren we terug naar de Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de High Level Expert Group on AI (AI HLEG), die door de Europese Commissie is aangesteld om de implementatie van de Europese strategie voor artificiële intelligentie te ondersteunen. Wilt u meer informatie over deze richtlijnen? We bespraken deze eerder in brAInfood 3.

Het rapport van de HLEG bevat zeven belangrijke aanbevelingen voor de ontwikkeling van AI-systemen en een bijbehorende checklist met vragen die individuen of bedrijven kunnen gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe AI-technologieën.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij heeft nu een nieuwe vragenlijst opgesteld, specifiek gericht op de eindgebruikers van AI-technologieën. Op basis van deze checklist kunnen eindgebruikers zelf inschatten in hoeverre de technologie zich 'ethisch' gedraagt.

WAAROM MOET IK DIT LEZEN?

AI speelt een steeds prominentere rol in ons dagelijks leven. Daarom is het belangrijk dat niet alleen ontwerpers maar ook gebruikers van AI-technologie zelf kunnen bepalen of het systeem dat zij gebruiken ethisch verantwoord is volgens hun waarden en normen. De vragenlijst in dit artikel is daarbij een nuttig hulpmiddel.

WAT KOM IK TE WETEN ALS IK DIT LEES?

Deze brAInfood van het Kenniscentrum Data & Maatschappij omvat:

  • Een overzicht van de zeven clusters die de HLEG gebruikt om ethische richtlijnen uit te vaardigen,
  • Een vragenlijst waarmee je kan bepalen in hoeverre de AI-technologie zich 'ethisch' gedraagt vanuit gebruikersperspectief,
  • Een uitnodiging om zelf vragen te formuleren die deze lijst kunnen aanvullen.

Met brAInfood wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij op een toegankelijke manier hapklare informatie over artificiële intelligentie meegeven. brAInfood is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.

ZIE OOK: